ONZE MENSEN

Trias heeft wereldwijd collega’s verspreid over 7 regionale kantoren, waaronder 1 in België. Daarnaast zijn er een aantal officiële bestuursorganen: het Algemeen Bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Ten slotte zijn er de medewerkers van Brussels Office die ondersteuning bieden aan de verschillende regionale teams.

Trias België

Jens Depelchin
Ine Lippens

Regionale KANTOREN

In totaal heeft Trias in 7 regio’s een kantoor, waaronder het kantoor van Trias België in Brussel.

  • Trias Oost-Afrika
  • Trias West-Afrika
  • Trias Centraal-Afrika
  • Trias Zuid-Amerika
  • Trias Centraal-Amerika en de Caraïben
  • Trias Zuid-Oost Azië
  • Trias België

Een van de bestuursinstanties in Trias is het Algemeen Bestuur. Dit bestuursorgaan bestaat uit de algemeen directeur, de Yearly Executive Meeting en het managementteam.

Onze bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Naast onafhankelijke experts zetelen in de raad van bestuur ook vertegenwoordigers van de familiale landbouw en het zelfstandig ondernemerschap in België.

De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van Trias. Tot de bevoegdheden behoren de aanstelling en kwijting van bestuurders en de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting.

Pineapple farmer in Uganda walking around his property

Brussels Office medewerkers

Het Brussels Office team bestaat uit 24 medewerkers. Ze bieden ondersteuning aan de regionale teams op het vlak van HR, financiën, relatiebeheer, programmacoördinatie en kwaliteitsmanagement.