Wat ons drijft? Dromen helpen waarmaken, steeds meer. Daarom breiden we de capaciteit van onze kantoren voortdurend uit. Ondersteuning krijgen onze overzeese medewerkers vanuit het hoofdkantoor in Brussel, waar we zorgen voor het financieel beheer, het kwaliteitsbeleid en de fondsenwerving.

Efficiëntie en effectiviteit zijn onze grootste troeven. Als eerste ngo in België behaalden we het EFQM-kwaliteitslabel Recognised for Excellence. Jouw schenking voor kansarme ondernemers rendeert dus optimaal.

Elk jaar krijgt Trias ook een uitmuntende beoordeling van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Informatie over onze werking vind je ook op in onze jaarverslagen en de website van de onafhankelijke organisatie Donorinfo.