Ken je een investering met zo'n fantastisch rendement als een gift voor Trias? 

Van 1 naar 10 euro

Professionele ontwikkelingsorganisaties zoals Trias worden door de overheid voortdurend onderworpen aan een grondige screening. Wie goed scoort, krijgt subsidies. Aan elke euro die jij ons schenkt, voegt de federale overheid 4 euro toe. Andere overheden zoals de Europese Unie en de Vlaamse overheid hanteren gelijkaardige mechanismen, zij het met andere verdeelsleutels. Dankzij onze performante en transparante boekhouding slagen we erin om de verschillende subsidies optimaal in te zetten. Zo maximaliseren we de hefboomkracht van jouw schenking.

Samen zamelen we 1,2 miljoen euro in

Wereldwijd versterkt Trias 114 boeren- en ondernemersverenigingen. Zij zorgen ervoor dat hun leden - in totaal 4,1 miljoen ondernemende mensen - stap voor stap op eigen benen kunnen staan. Om dit mogelijk te maken, heeft Trias een budget nodig van 12 miljoen euro. Rekening houdend met de hefboomkracht van de subsidies hebben we elk jaar 1,2 miljoen euro nodig van donateurs zoals jij.

Je recupereert bovendien de helft van jouw gift

Wie ons op jaarbasis een schenking van 40 euro of meer overmaakt, ontvangt in het daaropvolgende jaar een fiscaal attest. Zo krijg je via de belastingen 45 procent van jouw gift terugbetaald. Jouw fiscaal attest ontvang je in de maand maart die volgt op het jaar waarin je ons een schenking hebt bezorgd.