Rosalinda Mateo uit Honduras

Deze moedige dame strijdt al jaren voor vrouwenrechten in Honduras en verzet zich tegen gendergeweld. Ze is bovendien regionaal coördinator van Codimca, een organisatie van zo’n 6.000 plattelandsvrouwen die versterkt wordt door Trias.

Wist je dat… de opleiding waar Rosalinda naar verwijst, deel uitmaakt van de ‘gendertoolbox’ die Trias in Centraal-Amerika ontwikkelde? Deze methodiek focust op het versterken van organisaties wat betreft gendergelijkheid en gelijke kansen.