Wat denk je ervan om één van jouw mooiste momenten te delen met de hele wereld? Een tip voor jouw eerstvolgend feest: vraag aan familie en vrienden om het bedrag dat ze aan een cadeau zouden besteden te storten ten voordele van Trias. 
 
Zelfs een pijnlijke gelegenheid als een overlijden biedt kansen om het goede doel te steunen. De familie kan voorstellen om geen bloemen of kransen te geven, maar een gift over te maken voor boeren en ondernemers wereldwijd.
 
Wens je advies op maat? Neem contact op met Lisa. Indien gewenst, bezorgt zij je promotiemateriaal dat je kan gebruiken voor jouw uitnodiging of op social media. In jouw uitnodiging laat je de genodigden weten dat ze een gift kunnen overmaken voor Trias. Uiteraard bezorgen we jou na het feest een mooi overzicht van de schenkers en het geschonken bedrag.
 
Niet vergeten: schenkers die een minimumbedrag van 40 euro storten, hebben recht op een fiscaal attest waarmee ze ongeveer de helft van hun gift recupereren.