Steun Trias met een duo-legaat

Een interessante optie indien u geen erfgenamen in rechte lijn hebt

Vooral mensen zonder kinderen maken gebruik van het duo-legaat. De erfbelasting voor broers, zussen, neven, nichten of vrienden loopt zo hoog op, dat zij er meer aan over zullen houden als u Trias via een duo-legaat mee opneemt in uw testament.
 
Een voorbeeld:
Liliane heeft een vermogen van 350.000 euro. Ze heeft geen kinderen en wil dat haar geld naar haar neef Samuel gaat.
Liliane woont sinds vijf jaar in het Vlaamse Gewest.

 
Door aan Trias een duo-legaat toe te kennen, zorgt Liliane ervoor dat haar neef een hoger nettobedrag overhoudt van de erfenis én blijft er nog een mooie som over voor haar favoriete goede doel.
Enkel de Vlaamse overheid houdt er minder aan over, aangezien er minder erfbelasting betaald wordt door Trias dan door Samuel.
 
In het Brusselse en Waalse Gewest gelden er andere tarieven, maar het resultaat blijft hetzelfde: bij een duo-legaat wint iedereen, zowel uw erfgenamen als Trias.
 

Lees meer in onze brochure