Iedereen die wil, kan nalaten aan Trias

Het volstaat om Trias in uw testament op te nemen

Zo’n testament kan op verschillende manieren worden opgesteld.
  • Eigenhandig: u schrijft zelf uw testament, met de hand. Dit moet door u gedateerd en ondertekend worden. U moet dit vervolgens laten registreren bij het Centraal Register der Testamenten. 
  • Notarieel/authentiek: u gaat naar een notaris en jullie stellen samen uw testament op in aanwezigheid van twee getuigen. De notaris bewaart en registreert het testament. 
Een notaris kan u uitleggen wat in uw specifieke situatie het beste aansluit bij uw wensen. Bovendien bestaat er dan geen twijfel over de rechtsgeldigheid en authenticiteit van uw testament.
 
In uw testament kan u Trias via een legaat opnemen. Er zijn verschillende soorten legaten. 
  • Een bijzonder legaat: u laat een specifiek geldbedrag of goed na, bijvoorbeeld een huis of kunstwerk.
  • Een legaat ten algemenen titel: u laat een bepaald percentage van uw eigendom na.
  • Een algemeen legaat: u laat Trias alles na, met eventuele uitzondering van andere legaten aan andere personen of organisaties

 

 

Uw erfenis, onze belofte

Een legaat voor Trias is niet niks. Niet voor u en niet voor ons. 

Wij garanderen dat uw centen in goede handen zijn. Bij een professionele organisatie die ze efficiënt en nuttig besteedt. Waar nodig, dus op het terrein.