Iedereen die wil, kan nalaten aan Trias

Het volstaat om Trias in uw testament op te nemen

Zo’n testament kan op verschillende manieren worden opgesteld.
  • Eigenhandig: u schrijft zelf uw testament, met de hand. Dit moet door u gedateerd en ondertekend worden. U moet dit vervolgens laten registreren bij het Centraal Register der Testamenten. 
  • Notarieel/authentiek: u gaat naar een notaris en jullie stellen samen uw testament op in aanwezigheid van twee getuigen. De notaris bewaart en registreert het testament. 
Een notaris kan u uitleggen wat in uw specifieke situatie het beste aansluit bij uw wensen. Bovendien bestaat er dan geen twijfel over de rechtsgeldigheid en authenticiteit van uw testament.
 
In uw testament kan u Trias via een legaat opnemen. Er zijn verschillende soorten legaten. 
  • Een bijzonder legaat: u laat een specifiek geldbedrag of goed na, bijvoorbeeld een huis of kunstwerk.
  • Een legaat ten algemenen titel: u laat een bepaald percentage van uw eigendom na.
  • Een algemeen legaat: u laat Trias alles na, met eventuele uitzondering van andere legaten aan andere personen of organisaties

 

 

Uw erfenis, onze belofte

Een legaat voor Trias is niet niks. Niet voor u en niet voor ons. 

Wij garanderen dat uw centen in goede handen zijn. Bij een professionele organisatie die ze efficiënt en nuttig besteedt. Waar nodig, dus op het terrein.

 

Lees meer in onze brochure