Donkere wolken pakken zich samen boven onze planeet. Er is niet alleen de pandemie. Terwijl de democratie in veel landen barsten vertoont, maakt het klimaat vandaag al slachtoffers. En de wereldwijde armoede stijgt weer voor het eerst in 20 jaar. Bij elke crisis betalen vrouwen en jongeren de zwaarste tol. Daarom zal Trias de komende tien jaar werken aan maatschappelijke systeemverandering.

Beste lezer,
 
Laat er geen misverstand over bestaan: ook het volgende decennium gaat Trias wereldwijd boerenorganisaties en ondernemersverenigingen versterken. Trias is bij uitstek dé NGO van en voor ondernemende mensen. Dat blijft zo.

Let family entrepreneurs speak for themselves

Familiale ondernemers bedelen niet om noodhulp en zitten niet te wachten op hulporganisaties die in hun naam campagneslogans lanceren. Waar ook ter wereld: boeren en zelfstandigen willen groeien als ondernemer, ze weten waar ze naartoe willen. Het respect voor de eigen keuzes van familiale ondernemers blijft ons onderscheiden van andere organisaties.
 
Toenemende ongelijkheid
 
Enkele feiten en cijfers uit onze strategienota illustreren hoe groot de nood aan verandering is:
 
Twee miljard mensen zijn arm of extreem arm. Op zoek naar een veiliger of beter leven zijn één miljard migranten op de vlucht, in eigen land of erbuiten. 
De coronacrisis duwt ongeveer 130 miljoen mensen terug in de armoede. Verwacht wordt dat de klimaatverandering tegen 2030 nog eens 100 miljoen extra mensen onder de armoededrempel doet belanden. 
Zeven op de tien arme mensen is een vrouw. Meer dan 500 miljoen mensen die minder dan 2 dollar per dag verdienen, zijn jonger dan 24.
Vrouwelijke ondernemers kampen met een gebrek aan opleiding, kapitaal, technologie en productiemiddelen. Tijd om oplossingen te bedenken is er niet, want vrouwen staan ook in voor het huishouden en de kinderen.
 
Onze oplossing: verandering van onderuit

Trias verzet zich tegen een globale economie die op zoveel terreinen structurele ongelijkheid in de hand werkt. We zetten onze schouders onder verandering. Van onderuit, want zo breng je de sterkste veranderingsprocessen op gang. 
 
Een voorbeeld: in de schoot van boeren- en ondernemersorganisaties trainen we duizenden leidersfiguren – vooral vrouwen en jongeren. Ze leren een marketingstrategie opstellen, een kredietbank oprichten enzovoort. Eenmaal ze stevig op de rails staan, zien we overal ter wereld dat verenigingen van boeren en ondernemers een leidersrol vertolken in hun gemeenschap. Vanuit die rol verwachten we dat ze mee bouwen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving.
 
Duurzame organisaties voeden het geloof in coöperatieve samenwerking. En dat is nu precies het noodzakelijke cement voor een gezonde samenleving. De leiders die we vandaag trainen, nemen morgen hun collega-ondernemers op sleeptouw en ze zullen allianties smeden met gelijkgestemde organisaties om nationale en internationale netwerken uit te bouwen. Die netwerken versnellen de verandering.
 
Trias blijft rekenen op jouw solidariteit!
 
Zonder schenkers zoals jij blijft onze strategienota dode letter. Dat is niet de bedoeling. Blijf Trias steunen als je mee een dam wil opwerpen tegen de groeiende ongelijkheid. Blijf onze projecten volgen als je gelooft dat familiale ondernemers van onderuit voor verandering zorgen.
 
Geniet van het eindejaar, betere tijden zijn in zicht,
  
Lode Delbare
Algemeen directeur
 
Tot slot: mail eventuele vragen of opmerkingen over onze strategienota door naar lode.delbare@trias.ngo. Ik bezorg je zo snel mogelijk een antwoord.