Trias neemt deel aan prestigieus meetproject

09-02-2016
Trias gaat de komende jaren in opdracht van het International Food Policy Research Institute (IFPRI) een instrument uittesten dat de vooruitgang bij vrouwen meet.

Nog te vaak krijgen vrouwen een minderwaardige rol toebedeeld in hun gezin en daarbuiten. Daardoor lopen ze kansen mis voor hun zelfontplooiing en dat is ook een slechte zaak voor de economische ontwikkeling van hun dorp of regio.

Samen met USAID en andere partners heeft het IFPRI drie jaar geleden een nieuwe 'gender index' gelanceerd. Het is de bedoeling dat het meetinstrument zal leiden tot meer efficiënte ontwikkelingsprogramma's. Sinds 2012 werd het meetinstrument op kleine schaal getest. Nu is de tijd aangebroken om de gender index op bredere schaal uit te proberen.

Selecte groep

85 ontwikkelingsorganisaties presenteerden een project, waarvan het IFPRI er 16 geselecteerd heeft. Eén ervan is een project van Trias dat mikt op de versterking van Masai-vrouwen in Tanzania. Het project kadert in het zogeheten Maisha Bora-programma dat gefinancierd wordt door de Belgische overheid en de Stichting Gillès.

'Dat we mogen deelnemen is een hele eer, want het meetinstrument zal in de toekomst heel breed ingezet worden. Zo tonen bijvoorbeeld ook de Wereldbank en de FAO interesse in de verdere ontwikkeling van de gender index', vertelt landendirecteur Bart Casier.

Betere programma's

De gender index meet de inspraak van vrouwen bij het opstellen van teeltplannen en het gebruik van productiemiddelen. Ook andere parameters zoals de aanwending van het gezinsinkomen en de tijdsbesteding worden in kaart gebracht.

'Dat we mogen deelnemen is een eer, want de gender index zal uitgroeien tot een belangrijk meetinstrument'

Bart Casier

'De analyse van de eindscore zal nuttige informatie opleveren, waardoor nieuwe projecten de juiste klemtoon kunnen leggen. In sommige regio's kan het belangrijk zijn om te focussen op leiderschap, terwijl het in andere streken beter kan zijn om ondernemende vrouwen een betere toegang tot hulpbronnen te bezorgen', aldus Casier. 

1.000 gezinnen

Het landenkantoor van Trias in Tanzania zal de gender index vanaf juni gebruiken bij de monitoring van duizend gezinnen die zich toeleggen op de nomadische veehouderij. De eerste resultaten zullen begin volgend jaar gepresenteerd worden tijdens een workshop. Op basis van die eerste evaluatie zal de gender index verder verfijnd worden. In 2019 loopt het testproject ten einde.