Sleutelindicatoren

  2013 2014 2015 2016
Aantal medewerkers 129 135 138 129
     op hoofdkantoor 32 34 35 29
     in overzeese kantoren 97 101 103 100
Aantal overzeese kantoren 10 10 10 10
Bereik wereldwijd 1.078.949 4.116.033 2.171.457 3.212.181
     aantal vrouwen 488.710 2.078.317 743.772 781.072
     aantal jongeren / 617.404 399.846 465.771
     aantal ondernemers / 370.442 346.026 350.520
Partners wereldwijd 96 138 131 140
     aantal ledenorganisaties 47 114 108 117
     andere partners 49 24 23 23
Partnerbewegingen in Vlaanderen 6 6 6 6
     bereikte afdelingen 266 422 112 148
     bereikte leden 18.606 25.320 6.720 7.400
Vrijwilligers 914 1.378 2.225 2.358
Inkomsten (in euro) 13.609.698 11.954.276 15.394.816 12.556.405
     aandeel overheidssubsidies 71% 70,68% 75,52% 78,58%
     aandeel eigen inkomsten 29% 29,32% 24,48% 21,42%
Uitgaven (in euro) 13,563,178 11,954,276 15,394,816 12,946,667
     programma's wereldwijd 77,60% 77,00% 79,73% 79,52%
     programma's in Vlaanderen 9,20% 8,60% 7,67% 8,03%
     algemene werking 13,20% 14,40% 12,60% 12,45%
Netto financieel resultaat (in euro) 46,250 23,058 -50,277 -390,261
Aantal particuliere donateurs 1,574 1,759 1,685 1,528
Aantal institutionele donateurs 22 18 13 21
Aantal bezoekers op de website 14.790 19.210 22.039 25.728
Personeelsverloop 6% 10% 11,90% 10,90%