Sleutelindicatoren

  2013 2014 2015
Aantal medewerkers 129 135 138
   op hoofdkantoor 32 34 35
   in overzeese kantoren 97 101 103
Aantal overzeese kantoren 10 10 10
Bereik wereldwijd 1.078.949 4.116.033 2.171.457
   aantal vrouwen 488.710 2.078.317 743.772
   aantal jongeren / 617.404 399.846
   aantal ondernemers / 370.442 346.026
Partners wereldwijd 96 138 131
   aantal ledenorganisaties 47 114 108
   andere partners 49 24 23
Partnerbewegingen in Vlaanderen 6 6 6
   bereikte afdelingen 266 422 112
   bereikte leden 18.606 25.320 6.720
Vrijwilligers in Vlaanderen 914 1.378 2.225
Inkomsten (in euro) 13.609.698 11.977.334 15.344.724
   aandeel overheidssubsidies 71% 70,68% 75,52%
   aandeel eigen inkomsten 29% 29,32% 24,48%
Uitgaven (in euro) 13.563.178 11.954.276 15.394.816
   programma's wereldwijd 77,60% 77,00% 79,73%
   programma's in Vlaanderen 9,20% 8,60% 7,67%
   algemene werking 13,20% 14,40% 12,60%
Netto financieel resultaat (in euro) 46.520 23.058 -50.277
Aantal particuliere donateurs 1.574 1.759 1.685
Aantal institutionele donateurs 22 18 13
Aantal bezoekers op de website 14.790 19.210 22.039
Personeelsverloop 6% 10% 11,90%