Sven Debuysscher - TRIAS ANDES

 

 

'DE STEUN UIT VLAANDEREN GEEFT COOPAGROS EEN ECHTE BOOST'

Waarom steunt Trias de kansarme aardappeltelers van Coopagros?
Sven Debuysscher: 'Net als de leden van Coopagros geloven wij dat de aardappelteelt in de regio van Kishuara een groot potentieel heeft. De teelt zit diep geworteld in de lokale cultuur en dat weerspiegelt zich in de gemiddelde opbrengstcijfers, die een stuk hoger liggen dan bijvoorbeeld  in onze interventiezone in Ecuador. Toch kunnen de boeren van Coopagros een duwtje in de rug goed gebruiken vanwege de geïsoleerde ligging van hun percelen. Je vindt er nergens aanbieders van meststoffen, kredieten of andere productiemiddelen die de aardappeltelers broodnodig hebben. Dergelijke diensten moeten ze met hun coöperatie zelf ontwikkelen, en daar willen we hen graag bij helpen.'

Op welke manier verleent Trias steun aan de boeren van Coopagros?
'De aardappelsector in het zuiden van Peru is een echte mannenwereld, en dat is geen goede zaak. De boeren begrijpen zelf ook dat hun coöperatie op langere termijn niet kan overleven zonder een actievere inbreng van vrouwen en jongeren. Alleen weten ze niet goed hoe ze dat thema moeten aanpakken, terwijl Trias op dat terrein bergen ervaring heeft. Verder helpen we Coopagros bij de versterking van hun interne organisatie en we integreren de coöperatie in lokale netwerken. Door bijvoorbeeld een goede band op te bouwen met de plaatselijke overheid, kan Coopagros kansen op investeringssteun grijpen wanneer ze zich voordoen. Tot slot geven we de aardappeltelers ook technische ondersteuning bij de productie van chuño-aardappelen.'

Wat is het belang van de Vlaamse coalitie voor de Peruaanse telers?
'We moeten de Peruanen niet uitleggen hoe ze vrieskamers moeten bouwen. Zelf exporteren ze immers veel diepvriesvis. Alleen is het procédé voor het invriezen van de chuño-aardappelen toch nog andere koek: dat moet langzaam gebeuren om de celwanden in de aardappel te vernietigen. Dat zorgt ervoor dat de vrieskamer van Coopagros toch een echte primeur wordt voor de wijde regio. Zonder de steun uit Vlaamse hoek zou het project een veel ambachtelijker karakter hebben en minder rendabel zijn.'

Hebben de boeren van Coopagros die vrieskamer écht nodig?
'Ze hebben er zelf voor gekozen om hun chuño-aardappelen op coöperatieve basis te verkopen. Vroeger was het niet moeilijk om deze aardappelen in te vriezen: gewoon buiten laten liggen en de nachtvorst deed de rest. Maar door de klimaatverandering laat de vrieskou het geregeld afweten. Dat is een groot probleem als je afzetmarkten op continue basis wil bevoorraden met chuño-aardappelen. De vrieskamer moet er dus sowieso komen.'

Hoe reageren de Peruaanse boeren op de steun uit Vlaamse hoek? 
'Ze vinden het fantastisch dat er mensen zijn die hen toegang tot kennis willen verlenen. Voor mensen die tussen afgelegen bergketens wonen en werken, is dat geen alledaagse gebeurtenis. De steun uit Vlaanderen geeft Coopagros een echte boost.'

Coopagros, hefboom voor verandering

Kishuara is een godvergeten district dat bij de schepping van de wereld tussen de plooien van de Andesruggen gevallen is. 150 familiale boeren hebben zich verenigd in de coöperatie Coopagros om de overlevingslandbouw collectief vaarwel te zeggen. Op een hoogte van meer dan 3.000 meter maken ze van hun inheemse aardappelen de draaischijf voor hun zelfontwikkeling. Wil je de Peruaanse boeren zelf ook steunen?