Programma voor Ecuador

 

DGD 2014-2016                              

Context - De oliereserves en in de toekomst ook steeds meer de mijnbouw stuwen de macro-economische groei. Maar de kloof tussen arm en rijk is groot door structurele problemen zoals de toegang tot land, water en strategische hulpbronnen. Ook in de landbouw zijn de verschillen groot: in sommige regio's is het grootgrondbezit dominant, maar 65 procent van de boeren met het stellen met minder dan 5 hectare.

De inheemse groepen werden doorheen de geschiedenis onderdrukt en uitgesloten van de samenleving. Vandaag leeft nog steeds twee derde van deze bevolkingsgroep onder de armoedegrens. Dikwijls zijn ze aangewezen op overlevingslandbouw.

Doelstelling op lange termijn - Trias Andes wil de krachten bundelen van 10.000 georganiseerde landbouwers en kleine ondernemers. Door samen te werken, verhogen ze op structurele wijze hun gezinsinkomens.

Verwachte resultaten - Trias Andes versterkt ledenorganisaties die vrouwen en jongeren laten participeren aan de besluitvorming. Deze kwetsbare segmenten genereren eigen inkomsten, waardoor ze een positief zelfbeeld ontwikkelen en erkenning krijgen in hun gemeenschap.

De ledenorganisaties die Trias Andes versterkt, staan garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan leden en niet-leden. De afnemers van deze diensten leveren een bijdrage om operationele kosten te dekken, zodat de ledenorganisaties zelfbedruipend zijn. Door relaties aan te knopen met andere stakeholders, slagen de ledenorganisaties erin om de belangen te verdedigen van hun sector.


Programma voor Peru

 

DGD 2014-2016                              

Context - De mijnbouw en petroleum zijn de drijvende krachten achter de economische groei. Publieke goederen als water en grond worden volop geprivatiseerd. In een land met een relatief hoog BNP in combinatie met grote ongelijkheid is dat een risicovolle oefening: de mijnbedrijven kopen steeds meer gronden op van familiale boeren, terwijl 55 procent van de boerengezinnen het nu al moet rooien met minder dan 3 hectare.

Aangezien ze vooral gefocust zijn op overlevingslandbouw, hebben de familiale boeren in het Andesgebergte nood aan ondersteuning om toegang te verwerven tot lokale markten. Trias gaat samen met hun ledenorganisaties op zoek naar toegevoegde waarde, zonder daarbij het verantwoorde gebruik van natuurlijke hulpbronnen uit het oog te verliezen.

Doelstelling op lange termijn - Trias wil de levensomstandigheden van 50.000 georganiseerde boeren en kleine ondernemers op een duurzame manier verbeteren. Als hefboom stellen we de versterking van zeven ledenorganisaties voorop. Die verenigingen moeten zich engageren om a/ de markttoegang voor hun leden te verbeteren, b/ de sociale machtsverhoudingen te bestrijden en c/ kansen te geven aan vrouwen en jongeren.

Gewenste resultaten - Trias Andes versterkt in Peru 5 productieketens, met name die van de aardappel, de caviakweek, de quinoa, de agro-ecologische landbouw en guarango. De praktijkervaring heeft aangetoond dat investeringen in deze productietakken leiden tot een significate verhoging van het gezinsinkomen bij familiale boeren.

Bovendien gaat het om waardeketens met sterke vertegenwoordiging van de armere bevolkingsgroepen uit het Andesgebergte, waar zich de interventiezones van Trias Andes bevinden. De drempel voor jongeren en vrouwen om in één van deze economische activiteiten te stappen is laag. Door een inkomen te verwerven, maken ze hun bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeenschap zichtbaar en krijgen ze erkenning.

 

Vragen of opmerkingen? Contacteer programmacoördinator Marc Vogelaers.