PARTNERS IN BURKINA FASO

 
UNION PROVINCIALE DE PRODUCTEURS DE RIZ DE SANMATENGA (UPPRS)
Verenigt in het noorden van Burkina Faso 4.500 rijsttelers. Het gaat zowel om boeren die beschikken over irrigatie als om telers die actief zijn in moerasgebieden.
 
UNION DES COOPERATIVES RIZICOLES DE BAMA (UCRB)
Groepeert in het westen van Burkina Faso 1.400 rijstboeren, die ertoe bijdragen dat de afhankelijkheid van geïmporteerde rijst daalt.
 
UNION WENDWAOGA DES ETUVEUSES DE RIZ DE DOUNA (UWERL)
Verbindt in het zuidwesten van Burkina Faso 120 vrouwen die rijst verwerken. Ze koken de rijst vooraleer de korrels ontdaan worden van hun schil, wat een heel voedzame en lokaal erg gegeerde rijstsoort oplevert.
 
UNION DÉPARTEMENTALE DES ETUVEUSES DE RIZ DE DOUNA (UDERD)
Federatie die de belangen verdedigt van 290 vrouwen die rijst verwerken in het zuidwesten van Burkina Faso.
 
UNION DE GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS D' ONION DE SANMATENGA (UGPOS) - resultaten
Verenigt meer dan 1.600 ajuintelers in het noorden van Burkina Faso.
 
UNION NATIONALE DES ETUVEUSES DE RIZ (UNERIZ) - website
Nationale vereniging die opkomt voor 3.120 vrouwen die rijst voorkoken in Burkina Faso.
 
UNION NATIONALE DE PRODUCTEURS DE RIZ DE BURKINA (UNPRB) - website
Verdedigt de belangen van 22.000 rijsttelers in Burkina Faso. Belangrijkste uitdaging is het herstel van verouderde irrigatie-infrastructuur.
 
CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU FASO (CPF) - Facebook
Verdedigt sinds 2002 de belangen van 2.380 boeren, die aangesloten zijn bij 14 federaties.
 
FÉDÉRATION DES PROFESSIONELS AGRICOLES DU BURKINA FASO (FEPAB)
Verdedigt de belangen van 2.170 boeren in Burkina Faso.
 
UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS D' OIGNON DU BURKINA (UNAPOB)
Nationale federatie die de krachten bundelt van 32.400 ajuintelers. De helft van de leden zijn vrouwen.
 
FÉDÉRATION DES UNIONS DE GROUPEMENTS ET COOPÉRATIVES MARAÎCHÈRES DE BAM (FUGCOM)
Federatie die 6 boerenorganisaties verenigt. Samen tellen ze 1.200 producenten van rijst en groenten.
 
RÉSEAU DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINA (RCPB) - website
Nationale vereniging die 39 spaarkassen overkoepelt. In totaal telt het netwerk 189 verkooppunten, waarvan 2 op de 3 zich op het platteland bevindt.