Ugpos

 

Ugpos is een groepering van 1.623 ajuintelers uit de provincie Sanmantenga. De teelt van ajuinen bezorgt de kansarme boeren in deze streek kansen om hun gezinsinkomen te verhogen.
 
Sinds de start van Trias in Burkina Faso heeft Ugpos op diverse terreinen sterke vooruitgang geboekt. Trias heeft de medewerkers opgeleid in financieel beheer en ledenparticipatie. Ook op het vlak van netwerking is de progressie opmerkelijk: dankzij de steun van Trias speelt Ugpos voortaan een actieve rol in diverse netwerken, waardoor de organisatie op provinciaal niveau veel zichtbaarder geworden is.
 
Voor Ugpos komt het er de komende jaren op aan om de groei te bestendigen, zonder stappen over te slaan. Trias zal de ajuintelers onder meer ondersteunen op het vlak van leiderschap. Daarvoor zullen we gebruikmaken van Leatra, een zelf ontwikkelde methodologie.
 

RESULTATEN VAN ANDERE PARTNERS WERELDWIJD