Partners in El Salvador


CLAC - website
Internationale organisatie die in het kader van fairtrade de belangen verdedigt van 250.000 familiale boeren uit Latijns-Amerika en de Caraïben.
 
CONFRAS - website
Bundelt de krachten van 6.800 familiale boeren in El Salvador. Deze ledenorganisatie promoot het coöperatieve gedachtengoed, duurzame landbouwpraktijken en gelijke kansen.
 
ADEL MORAZAN - website - resultaten
Verenigt 2.600 familiale boeren en kleine ondernemers in het oostelijk gelegen departement Morazán.
 
 

Partner in Honduras

 
CODIMCA - website
Verdedigt de belangen van 6.000 plattelandsvrouwen, vooral afstammelingen van de Garifunas en Lencas.
 
 

Partner in Guatemala

 
ACODIHUE - website
Verenigt 5.350 familiale boerengezinnen, die vooral koffie, honing en graangewassen verbouwen.
 
MANOS CAMPESINAS - website
Groepeert 1.125 kleine producenten van hoogkwalitatieve koffievariëteiten. Speciale aandacht voor milieunormen en eerlijke handel.
 
ASDECOHUE - website
Lokale organisatie die de economische ontwikkeling stimuleert voor 7.640 kwetsbare ondernemers.