TKFPI is een ledenorganisatie van kleine boerenorganisaties in de heuvelachtige regio van Camarines. In totaal tellen de boerengroepen van TKFPI een 600-tal leden. In het kader van de klimaatverandering promoot de organisatie herbebossing en agroforestry.

TKFPI boekte in 2015 vooruitgang op alle terreinen. Een significante stap voorwaarts heeft de organisatie gezet op het vlak van dienstverlening. Dat heeft TKFPI te danken aan een betere behoefteanalyse bij de leden, grotere financiële transparantie, beter leiderschap door goed werkende bestuursorganen en een actievere ledenparticipatie. Het meest spectaculair is de vooruitgang op het vlak van middelenbeheer dankzij het vormingsaanbod voor personeel en vrijwilligers.

De grootste uitdaging voor TKFPI wordt de geografische expansie naar Camarines Sur en Sorsogon. Door de werking uit te breiden naar die gebieden kan de organisatie interessante schaalvoordelen benutten.

RESULTATEN VAN ANDERE PARTNERS WERELDWIJD