COPRAKAM - resultaten
Veelbelovende coöperatie met 3.200 leden, vooral vrouwen. De vereniging verkoopt karitéboter, aardnoten en honing in opdracht van de leden.
 

FUPRORIZ-HG - Facebook
Federatie in Haute Guinée die gespecialiseerd is in de keten van de rijstproductie. Ondersteunt de omschakeling van overlevingslandbouw naar een marktgericht model.

JEUNES SOLIDAIRES - website
Recent opgerichte organisatie van en voor jonge ondernemers. Sterke focus op de inclusie van kwetsbare groepen. De organisatie wordt begeleid door Aguidep, een voormalige partner van Trias.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE SERVICES FINANCIERS (FASEF)
Overkoepelt 20 gemeenschapsbanken die familiale boeren en ondernemers toegang verlenen tot krediet.