Cresol Baser

Cresol Baser is een coöperatieve koepel van microkredietbanken die toegang tot kapitaal verschaffen aan 120.000 familiale boeren. 
 
In 2015 heeft Cresol Baser significante vooruitgang geboekt op diverse terreinen: financiële duurzaamheid, belangenbehartiging en diversiteit. De organisatie maakt een inhaalmanoeuvre om de leden actiever te betrekken bij de werking van de organisatie. De voorgaande jaren koos Cresol bewust voor een meer gecentraliseerde aanpak die de exponentiële expansie van de organisatie beheersbaar moest houden.
 
Om competitief te blijven in de sector van de microfinanciering, moet Cresol innoveren op het vlak van groene technologie. Andere uitdagingen draaien rond verjonging en de digitalisering van de dienstverlening. Met die digitalisering kan Cresol vanuit het platteland de brug slaan naar een doelpubliek van kleine ondernemers in de steden. Een verbreding van de klantenportefeuille kan het financiële rendement van de organisatie versterken.

RESULTATEN VAN ANDERE PARTNERS WERELDWIJD