Drie boerenorganisaties in El Salvador - Confras, Clac en Adel Morazan - hebben in 2014 een Inclusion Route opgestart. Ze hebben zowel een strategie als actieplan opgesteld. Speciale werkgroepen zorgen voor de institutionele verankering van het thema. Deze werkgroepen zijn de motor voor gedragsverandering op het terrein.

Na 30 maanden hebben de ledenorganisaties met de steun van Trias tastbare resultaten geboekt:

  • 40 getrainde vrouwen hebben 600 andere vrouwen gevormd
  • voor het eerst zetelen vrouwen en jongeren in het bestuur van deze organisaties
  • 40 mensen hebben 170 andere mannen bewust gemaakt van gelijke kansen
  • de organisaties ontwikkelen specifieke diensten - zoals microfinanciering - op maat van vrouwen en jongeren

De workshops van Trias hebben mijn ogen geopend. Hoewel ik als kind en als vrouw mishandeld werd, had ik steeds het gevoel dat ook ik rechten heb. Nu kan ik die eindelijk onder woorden brengen, waardoor mijn zelfvertrouwen toenam: ik weet nu hoe ik in welke situatie moet reageren. Daardoor ben ik uitgegroeid tot een betere bestuurder van onze koffiecoöperatie.

Rosa, El Salvador