Onze Expertise

Trias is dé expert als het gaat over ondernemersorganisaties versterken.

We werken met hen samen, ondersteunen hun activiteiten en geven advies. Zo willen we sterke, onafhankelijke organisaties creëren die hun leden beter van dienst kunnen zijn.


ONZE FOCUS: people, planet & profit

Pictogram for inclusion

PEOPLE: INCLUSIE & wereldburgersChap

Trias focust extra op de vrouwen, jongeren en andere kwetsbare groepen die lid zijn van onze partnerorganisaties. Want zij krijgen vaak de minste kansen. Daarom versterken we hun zelfvertrouwen via gerichte coaching en pakken we de machtsverhoudingen aan die hun participatie in de weg staan.

inclusie & wereldburgerschap

Trias wil gelijke kansen voor iedereen.
We streven naar een inclusieve wereld waarin elke mens zichzelf kan zijn.

We stimuleren de boeren- en ondernemersorganisaties waar we mee samenwerken om inclusiever te worden. Omdat we geloven dat zij enkel sterker kunnen worden als al hun leden zich veilig voelen en iedereen evenveel inspraak krijgt.

Trias speelt hierin een belangrijke rol door trainingen rond leiderschap en inclusie te geven aan de leden van deze organisaties. Zo willen we mensen doen inzien dat iedereen baat heeft bij een inclusieve samenleving.

“We focussen vooral op vrouwen, jongeren en andere kwetsbare groepen.
Juist omdat zij vaak nog met de meeste obstakels worden geconfronteerd.”

Kimberly Gutiérrez, Inclusie-adviseur Trias Centraal-Amerika & de Caraïben

Inclusie stimuleren in West-Afrika  

Om inclusieprocessen te vergemakkelijken, heeft Trias een toolbox ontwikkeld die vertrekt vanuit de noden en tekortkomingen van elke partnerorganisatie. In Guinee en Burkina Faso heeft dit de participatie van vrouwen en jongeren aanzienlijk verbeterd, zeker wat betreft de besluitvorming en werking van hun organisaties.

Daarnaast zien we dat het ook helpt om genderquota te institutionaliseren, leiderschap van vrouwen en jongeren te stimuleren, financiële empowerment te creëren en hun toegang tot diensten en grondbezit te vergemakkelijken.

Empowerment van jongeren in Tanzania  

Jeugdwerkloosheid is in Afrika een groot probleem. Om dit tegen te gaan en gelijke kansen voor jongeren te creëren, lanceerde Trias in 2017 het YEP-programma. Dit is een samenwerking met de lokale Kamer van Koophandel, TCCIA, van Tanzania. Tijdens het programma werden jonge ondernemers getraind in verschillende bedrijfsvaardigheden en kregen ze hulp bij het opmaken van businessplannen en de zoektocht naar financiering.

Daarnaast werd een strategie bedacht voor TCCIA om meer jongeren te bereiken en specifieke diensten voor hen te lanceren. Eind 2021 hadden hierdoor 169 jongeren zo’n training gevolgd en had TCCIA haar jeugdlidmaatschap meer dan verdubbeld.

Wereldburgerschap in België 

In Vlaanderen organiseren we groepsworkshops rond thema’s als cacao, koffie of eerlijke handel.

Tijdens een boeiende activiteit worden de deelnemers bewuster gemaakt van de ongelijke wereld waarin we vandaag leven. Ze verlaten de sessie met een grotere verantwoordelijkheidszin en de wil om zelf bij te dragen aan een betere wereld door bv. hun koop- en/of eetgedrag te veranderen. Zo geeft Trias hun het zetje dat ze nodig hebben om wereldburgers te worden.

klimaatverandering & Ecologische duurzaamheid

Trias wil partnerorganisaties voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.
En veerkrachtiger maken.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn verwoestend voor iedereen, maar nog het meest voor vrouwen, jongeren en andere kwetsbare groepen. Daarom ondersteunen we onze partners om zich beter te wapenen tegen de gevolgen hiervan.

Zo investeren we samen met hen in duurzaam en ecologisch ondernemerschap. We stimuleren hen ook om te kiezen voor duurzame of circulaire productie om zo de uitstoot van broeikasgassen, plastic of chemicaliën te vermijden en verspilling tegen te gaan.

“Het is van groot belang om te erkennen dat vrouwen en kinderen de grootste slachtoffers van de klimaatcrisis zijn.
Enkel zo kunnen we samen vorm geven aan een nieuwe, rechtvaardige toekomst.”

Gudrun Cartuyvels, Coördinator klimaatverandering & ecologische duurzaamheid bij Trias

Veerkrachtige landbouwproductie in El Salvador

ACOPRO AMATE, een coöperatie van jonge landbouwers uit het oosten van El Salvador, teelt voortaan groenten op een duurzame manier. Trias heeft hen hierin bijgestaan door opleidingen en technische bijstand te voorzien. Bovendien leerden de landbouwers ook heel wat bij over de mogelijke impact van de klimaatverandering op hun productie en wat ze hieraan kunnen doen.

En met succes: tegenwoordig geven deze landbouwers een boost aan de lokale economie door extra werkgelegenheid te creëren. Zo kunnen nu heel wat Salvadoranen aan de slag op hun bloeiende landbouwbedrijven.

Ons werk rond rampenbestrijding

De regio Bicol in de Filipijnen wordt vaak getroffen door tyfoons wat verwoestende gevolgen heeft voor de landbouwers die er wonen. Met de steun van Trias startte BFDC, ook wel de Bicol Federation of Dairy Cooperatives, daarom een training gericht op risicovermindering en management bij rampen voor boeren en hun families.

En we zien dat dit werkt! Leden die zo’n opleiding volgden, zorgen er nu voor dat hun boerengemeenschap veerkrachtiger wordt als een ramp zich voordoet. Dit vermindert vervolgens inkomensverlies, vergroot het vertrouwen van leden in hun coöperatie. Allemaal zaken die cruciaal zijn om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden.

bedrijfsontwikkeling & markttoegang

Trias wil kansen creëren voor startende ondernemers.
Zodat hun plannen realiteit worden.

Trias ondersteunt boeren- en ondernemersorganisaties om de productie en het inkomen van hun leden te verbeteren. En dat op een duurzame manier. Zo doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze partners financieel onafhankelijk worden. Daarnaast stimuleren we de ondernemersgeest van hun leden en bekijken hoe we hen kunnen bijstaan om te groeien en nieuwe markten te vinden.

“Vooral voor vrouwen en jongeren is het van onschatbare waarde dat ze op een duurzame manier worden ondersteund.
Zo steunen we hen bij de opstart van hun bedrijf door opleidingen te geven of financiering te helpen zoeken.
Alleen zo kunnen ze hun dromen najagen.”

Ritha Tarimo, Regiodirecteur Trias Oost-Afrika

 

Toegang tot microfinanciering in de Amazone  

Financiering vinden voor je onderneming is in het Braziliaanse Amazonegebied een grote uitdaging. Vandaar dat Trias hiervoor technisch advies verleent in samenwerking met Cresol, een lokale coöperatie die microkredieten verstrekt. Zo hebben we in 2022 maar liefst 30 gezinnen aan financiering voor hun landbouwbedrijf geholpen.

Bovendien ondersteunden we hen om verschillende gewassen tegelijkertijd te leren verbouwen. Op die manier kunnen ze het hele jaar door oogsten en zien ze hun inkomen aanzienlijk stijgen.

Plattelandsinnovatie in Oeganda

In Oeganda gaven we het personeel van onze partners een opleiding in het gebruik van onze toolbox ERI. Die kan gebruikt worden om landbouwers te begeleiden bij de overstap van overlevingslandbouw naar een duurzamere vorm van boeren. Met als centrale gedachte: samen sta je als boer altijd sterker.

Dankzij ERI werden zo al heel wat nieuwe boerenorganisaties gevormd, ook wel Smallholder Farmer Group Associations (SFGA’s). Ondertussen zijn 11 van deze SFGA’s geëvolueerd tot formeel geregistreerde coöperaties, wat betekent dat ze door financiële instellingen als rendabel worden beschouwd. Een grote stap in de goede richting!

 

Weven aan een toekomst in de Filipijnen

De landelijke gebieden van Labo in Camarines Norte zijn extra kwetsbaar voor ontbossing. Voornamelijk omdat de lokale gemeenschap het hout ervan gebruikt voor de productie van houtskool. Om hier iets aan te veranderen, zoekt onze partner TKFPI, de Tao-Kalikasan Foundation of the Philippines Inc., naar alternatieve werkgelegenheid voor de gemeenschap.

Met steun van Trias startten ze o.a. een handwerkbedrijf waar Filippino’s als wever aan de slag kunnen. Dat bleek een schot in de roos: het bedrijf is ondertussen al flink uitgebreid en stelt nu maar liefst 284 mensen te werk.

nog meer weten?
duik in onze tools & publicaties

Trias heeft heel wat tools en methodes ontwikkeld om onze partners beter te ondersteunen. Een greep uit ons aanbod.

Young potato farmer from Guinea

Bekijk onze verschillende publicaties.
Van alle jaarverslagen tot onze strategienota.