'We houden leiders een spiegel voor' - Mirjam Ssenyonga

 
'In een ledenorganisatie worden de leiders verkozen door en voor hun leden. Zo hoort het nu eenmaal. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alle leiders zich alleen maar laten leiden door het algemeen belang.
 
Onze Leadership Route houdt leiders een spiegel voor: ze denken na over het leiderstype dat zij zelf verkiezen. Op participatieve wijze leren ze ethische keuzes maken die leiden tot optimale resultaten voor zichzelf, de andere leden en de ruimere gemeenschap.  
 
De reacties van de deelnemers aan de leiderschapstraining zijn enorm positief. We laten mensen plezier beleven terwijl ze een gedragsverandering ondergaan. Ik heb schuchtere types met een negatief zelfbeeld zien openbloeien tot trainers. Dat is toch een fantastisch resultaat?'
 
Mirjam Ssenyonga werkte bijna 20 jaar in Oeganda vooraleer in 2015 de overstap te maken naar het Trias-kantoor in de Filipijnen. Zo kan ze haar ervaring over organisatieversterking in Afrika toetsen aan de praktijk in Azie. Bij Trias is Mirjam de expert bij uitstek op het vlak van leiderschap.