Home / Most urgent cases
Help ons dromen waarmaken
Vrouwen nemen lot in eigen handen
In Congo staat het vrouwelijk ondernemerschap nog in de kinderschoenen. Maar vergis je niet, de vrouwen weten heel goed wat ze willen. Trias geeft hen het noodzakelijke duwtje in de rug.
Toegevoegde waarde voor aardappelen bij de Inca's
Talloze boerengezinnen leiden een verstoten leven langs de ruige flanken van het Andesgebergte. Slagkrachtige coöperaties bieden een uitweg.
Van overlevingslandbouw naar commerciële landbouw in Oeganda
Al eens de uitbundigheid gezien bij Oegandese boerengezinnen die plots ontdekken dat ze als rasechte ondernemers op eigen benen kunnen staan?
Verdienen boeren in Oeganda krediet?
Microkrediet is ook in Oeganda geen wondermiddel. Maar mits de nodige omkadering is het wel een krachtige hefboom voor ontwikkeling. Dat bewijzen onze resultaten.
Ananas in een nieuw kleedje
Ananas is een heel populaire teelt in de Filipijnen. Maar waar blijf je na de oogst met de bladeren? Wedden dat kleine ondernemers dit afvalprobleem ombuigen in een verrassende innovatie?
Rijst in de Sahel
Als het voortbestaan van boerengezinnen op het spel staat, staat Trias pal. Dan doen we het onmogelijke: op efficiënte wijze rijst telen in de broeierige Sahel.
Invriezen, uitlekken en zondrogen
De Peruaanse boeren in de regio van Kishuara hebben enkel de verkoop van hun aardappelen om hun kinderen te vrijwaren van ondervoeding. Help jij ons in de zoektocht naar een creatieve oplossing?
Boeren, veehouders en wilde dieren in de clinch
Door de bevolkingsgroei slibt het noorden van Tanzania dicht. Trias bemiddelt bij de afbakening van akkers, graasgebieden en trekroutes voor wilde dieren.
Moet alles dubbel zo moeilijk zijn voor vrouwen?
In het Andesgebergte hebben vrouwen het moeilijker dan mannen om aan grond, microkrediet en eigen inkomsten te geraken. Samen met de Peruaanse vrouwen vechten we die systematische discriminatie aan.
Laten we Brazilië opslokken door het grootgrondbezit?
Het dominerende landbouwmodel in Brazilië is geënt op de grootschalige productie van bulk. Als alternatief verhogen wij de slagkracht van de familiale landbouw.
Succesvol ondernemen in Oeganda?
De werkloosheid in Oeganda is stuitend. De meeste mensen zijn zo laaggeschoold dat ze nergens aan de bak raken. Trias leert hen op eigen benen staan.
Recht op respect voor vrouwen in Burkina Faso?
Vrouwen in Burkina Faso doen het huishouden, maar hebben niks te zeggen in hun gezin. Grond bezitten ze niet, maar de kleinschalige handel biedt een uitlaatklep. Die kans grijpen Trias en de vrouwen met beide handen.
Dag en nacht zwoegen tegen beter weten in?
Wat baat het om 16 uur per dag te werken als niemand je informeert over de juiste productietechnieken of actuele marktprijzen? Met kennis van zaken grijpt Trias in.
Jonge talenten opvissen in ongure townships
70 procent van de jongeren in Zuid-Afrika is werkloos. Trias trekt naar de grootste probleemwijken om jonge talenten naar het pad van het ondernemerschap te leiden.
Hebben boeren in Congo rechten?
De familiale boeren worden sinds mensenheugenis aan hun lot overgelaten. Met de steun van Trias bundelen ze hun krachten op nationaal niveau.
Oegandese jongeren mogen dromen
Kinderen zijn in Oeganda de beste garantie op een zorgeloos pensioen. Waar Trias van wakker ligt, is dat veel jongeren zelf dromen hebben en een eigen zaak willen starten.
Zelfontwikkeling is geen eenmanszaak
In Tanzania zijn veel boeren en ondernemers op zichzelf aangewezen omdat de civiele maatschappij zwak uitgebouwd is. Maar voor Trias is zelfontwikkeling een zaak van mensen die samenwerken.
Knokken tegen importrijst
In het arme Guinee is rijst het voornaamste basisproduct. Helaas is het land erg afhankelijk van buitenlandse invoer. Trias zorgt samen met de lokale boeren voor structurele verandering.
(Zelf)respect voor Braziliaanse vrouwen
In Brazilië worden jaarlijks 5.000 vrouwen vermoord, vooral op het platteland regeert het machismo. Wij maken vrouwen weerbaar door hun economische activiteiten te steunen.
Al gehoord van slim microkrediet?
Als boeren én banken op intelligente wijze omspringen met kleine leningen, is zelfs in het noorden van Ghana de landbouw rendabel. Trias bewijst het.
Guineese ondernemers geven zichzelf krediet
In de afgelegen dorpen van Guinee hebben de boeren en ondernemers nauwelijks toegang tot financiële diensten. Trias is van oordeel dat deze mensen wél kansen en dus startkapitaal verdienen om hun dromen waar te maken.
Kans op falen: 70 procent
Nashaly wil op eigen benen staan, maar zal het haar ooit lukken? Bijna 70 procent van de startende ondernemers gaat binnen de twee jaar op de fles in Zuid-Afrika. Help jij de dromen waarmaken van mensen als Nashaly?
Gunnen we jongeren een toekomst?
In het noorden van Tanzania heeft minder dan drie procent van de beroepsbevolking een vast loon. Jongeren die niet snel op eigen benen staan, gaan een troosteloze toekomst tegemoet. Geen prettig vooruitzicht...
Niet elke Braziliaan heet Ronaldo
In Brazilië durven steeds meer jongeren van een eigen zaak dromen. Maar de recessie en een gebrek aan startkapitaal zijn voor velen grote hindernissen. Voor deze jongeren springt Trias in de bres.
Blijft de familiale landbouw overeind?
De afhankelijkheid van kunstmest en chemische gewasbescherming brengt Ecuadoraanse boerengezinnen in een kwetsbare positie. Daarom promoot Trias in het Andesgebergte de nichemarkt van de agro-ecologie.
Van samenwerking tot verandering in Centraal-Amerika
In El Salvador staan de vrouwen aan de kant, terwijl het land wegzinkt in een spiraal van armoede en geweld. Trias zet er vrouwelijk ondernemerschap op de agenda.
Culturele traditie rendabel maken
Het noorden van Ghana is kurkdroog. De grote meerderheid van de bevolking leeft onder de armoedegrens en is bovendien analfabeet. Trias zorgt ervoor dat deze mensen een interessante inkomstenbron kunnen aanboren...
Stop de verspilling van talent
In weinig landen staan zoveel mensen aan de zijlijn als in El Salvador. Vooral vrouwen en jongeren raken moeilijk aan een menswaardig inkomen. Trias pikt hen op.
Zullen we apartheid écht uitroeien?
Als Zuid-Afrika pretendeert een groeiland te zijn, dan moet het iedereen kansen geven op economische ontwikkeling. Trias toont dat townships geen synoniem zijn voor drugs en geweld.
Masai-vrouwen ontketenen stille revolutie
De nomadische Masai zijn geliefd bij toeristen die Tanzania bezoeken. Minder bekend is dat de Masai-vrouwen al hun ondernemingszin moeten aanboren om te overleven.
Kunnen we de droogte in Burkina Faso overwinnen?
Negen maanden per jaar is het in Burkina Faso kurkdroog. Boerengezinnen overleven met kleine percelen en een beetje water. Trias puurt er samen met hen het maximale rendement uit.
Melk is broodnodig voor elk
In de Filipijnse provincie Camerines Sur zijn veel kinderen ondervoed. Nochtans is de melkveehouderij prominent aanwezig in deze regio. Trias brengt vraag en aanbod bij elkaar.
Agro-ecologie countert wispelturig Andes-klimaat
De klimaatverandering doet de seizoenen in het Andesgebergte op hol slaan. Om de gevolgen in te dammen, kiest Trias bewust voor de ondersteuning van agro-ecologische groentetelers.
Van heilig gewas tot superfood
Door zijn hoge voedingswaarde had quinoa ten tijde van de Inca's een heilige status. Vandaag lonken de kansarme boeren in Ecuador naar lucratieve afzetmarkten, tot in Europa.
Stop de exodus van jongeren in El Salvador
In El Salvador is een uittocht bezig van jongeren die noodgedwongen hun dromen ontvluchten. Geef jij hen samen met Trias kansen op economische zelfontwikkeling?
Verloren gewaande plantages herleven
Na de instorting van het Mobutu-regime zijn palmolieplantages in het westen van Congo in verval geraakt. Wij steunen boeren die op eigen kracht het tij keren.