Nieuwe Boerenbond-voorzitter maakt kennis met Trias

01-03-2016
Sonja De Becker neemt het mandaat van Boerenbond op in de koepelorganisatie AgriCord. Daarmee is de nieuwe voorzitter helemaal aan boord bij Trias.

Sonja De Becker, die eind vorig jaar Piet Vanthemsche opvolgde als voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden, heeft kennis gemaakt met de top van Trias.

'Ons eerste gesprek verliep in een uitermate positieve en ontspannen sfeer', zegt algemeen directeur Lode Delbare. De Becker kreeg haarfijn uitgelegd hoe Trias werkt.

'We hebben de strategische planning en de toekomstige financiering van Trias besproken. Uiteraard kwam ook de nauwe band met onze Vlaamse partnerbewegingen ter sprake', vertelt Delbare.

Kennismaking met Sonja De Becker verliep in uitermate positieve en ontspannen sfeer

Lode Delbare

De Becker besliste meteen om het mandaat van Boerenbond in AgriCord op te nemen. In deze koepelorganisatie bundelen landbouworganisaties met een eigen ontwikkelingsorganisatie hun krachten. Delbare interpreteert dat als een 'krachtig signaal dat de voorzitter haar internationale rol ter harte neemt.' 

Het voorstel van Trias om in het voorjaar van 2017 een eerste terreinbezoek te brengen aan projecten van Trias werd door Sonja De Becker positief onthaald.