23 workshops brengen schrijnende genderongelijkheid in kaart

15-10-2019
KVLV en Trias hebben vrouwen uit de hele wereld aan het woord gelaten tijdens 23 workshops in Malle. Hun getuigenissen over ongelijkheid schreeuwen om oplossingen, ook in Vlaanderen.

Afdelingen van KVLV hebben geld ingezameld om 27 sterke vrouwen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika over te vliegen naar Vlaanderen. Tijdens de Gender Week van 8 tot 18 oktober verblijven de vrouwen bij gastgezinnen, verspreid over heel Vlaanderen. Ze leren sociale initiatieven kennen en wonen leerrijke activiteiten bij. Overal vertellen ze hun persoonlijk verhaal over genderongelijkheid.

Hoogtepunt van de Gender Week was een evenement met 23 workshops tijdens de Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen op 15 oktober. In het Provinciaal Vormingscentrum van Oostmalle kwamen uiteenlopende thema's aan bod: van straatintimidatie in Anderlecht over gendernormen in de Vlaamse landbouw tot de weerstand tegen gender in landen als Congo en de Filipijnen. De 230 aanwezigen luisterden naar monologen en interviews. Verder stonden ook een filmdocumentaire en poëzie op het programma.  

Nood aan verbinding

Vóór de start van de workshops legde KVLV-voorzitster Nik Van Gool de vinger op de wonde. 'In deze tijden van polarisering wordt veel gepraat over thema's als veiligheid, migratie en identiteit. Als samenleving moeten we meer de nadruk leggen op wat ons verbindt. Dat is nodig, want genderongelijkheid is een cruciale factor voor de wereldwijde armoedebestrijding en ook in ons land is er nog werk aan de winkel.'

In België wordt één vrouw op zeven geconfronteerd met partnergeweld. Elke dag gemiddeld acht aangiftes gedaan voor verkrachting. 72 andere gevallen van verkrachting worden niet aangegeven. Hoewel 95 procent van de aangiftes echt is, leidt maar 4 procent van de rechtszaken tot een veroordeling.

Rol van mannen

'Ooit dacht ik dat de strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw in België gestreden was, maar dat was een vergissing', erkent minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, die vorig jaar een boek schreef over de impact van het feminisme op mannen. 'Het is goed om te praten over gelijke rechten, maar het is ook belangrijk dat mannen zich actief opwerpen als kampioenen als het over gender gaat. Het volstaat niet langer om gewoon te erkennen dat het probleem bestaat en er verder niets aan te doen.'

Als regiodirecteur van Centraal-Amerika getuigde Astrid Vreys over de moeizame strijd voor meer gelijkheid bij boerenorganisaties in El Salvador, Honduras en Guatemala. 'In de loop der jaren hebben we geleerd dat projecten weinig zin hebben als de mannen er niet bij betrokken zijn', vertelde Vreys. 'Daarom werken we nu aan de organisatiecultuur bij onze partners. Dat is van belang in bijvoorbeeld de koffieketen: de vrouwen staan in voor 80 procent van de productie, terwijl de mannen voornamelijk actief zijn in het deel van de keten waar het geld circuleert.' 

Strijd gaat voort

Aan het eind van het evenement was het Nik Van Gool opgevallen dat veel vrouwen getuigden over de impact van Trias op hun strijd tegen genderongelijkheid. Met de steun van Trias wil ze het thema bovenaan de agenda van KVLV houden. 'De KVLV-vrouwen waren feministen en dat zullen we blijven, ongeacht de verwachting die anderen van ons hebben. Het is onaanvaardbaar dat de ongelijkheid nog altijd aanwezig is in elke vezel van onze samenleving. En dan heb ik het niet alleen over arme landen', luidde de niet mis te verstane boodschap.