Hebben jongeren toekomst op het platteland?

15-09-2015

Welke toekomst is er weggelegd voor plattelandsjongeren ? Dat is de centrale vraag tijdens een internationale bijeenkomst van jongeren die op 4 augustus start in Colombia. Trias en KLJ tekenen present.

 

In grote delen van de wereld is plattelandsvlucht een dagelijkse realiteit. Vooral jongeren trekken massaal naar de steden, op zoek naar een job en betere levensomstandigheden.

Ervaringen uitwisselen

Jongeren uit Colombia hebben leeftijdsgenoten uit de omringende landen uitgenodigd om tijdens een 9-daagse bijeenkomst ervaringen uit te wisselen over deze problematiek. Trias zorgt ervoor dat jongerenorganisaties uit Peru, Ecuador, Brazilië en El Salvador vertegenwoordigd zullen zijn.

Hoe kunnen plattelandsjongeren wegen op de politieke besluitvorming? Hoe kunnen ze een actieve rol spelen in hun organisaties? En hoe kunnen ze jongeren warm maken om lid te worden van jongerenverenigingen? Dat soort onderwerpen zal tijdens de meeting aan bod komen.

Internationale contacten tussen gelijkgestemde mensen zijn erg verrijkend.

Koen Symons

Delegatie van KLJ

KLJ stuurt vier leden naar Colombia. 'Internationale contacten tussen gelijkgestemde mensen zijn erg verrijkend', zegt Trias-medewerker Daan Janssens. 'Daarom vinden we het belangrijk dat niet alleen onze partners in Latijns-Amerika maar ook Vlaamse jongeren van KLJ rond de tafel zitten.'