'Masai moeten niet bang zijn van moderne tijden'

11-09-2019
Onze collega Saitoti is in Tanzania gepromoveerd tot leider van zijn Masai-gemeenschap. Dat hij gelooft in zijn mensen, zal blijken tijdens vijf voorstellingen op Vlaamse podia.

Eind vorig jaar begeleidde Saitoti een groep Vlaamse inleefreizigers die een bezoek bracht aan projecten van Trias in het noorden van Tanzania. Zo maakte hij kennis met gelukscoach Leo Bormans, die als auteur van meerdere bestsellers overal ter wereld lezingen geeft over geluk en hoop. 

Samen met Trias maakten Leo en Saitoti plannen om als duo enkele exclusieve voorstellingen te geven. In november staan ze samen op de planken in Dilbeek, Leopoldsburg, Hasselt, Oosterzele en Mechelen. We polsten bij Saitoti naar zijn verwachtingen.

Je gaat vijf keer optreden voor een publiek van honderden mensen die uit een totaal andere leefwereld komen dan de jouwe. Word je daar zenuwachtig van?
Saitoti: 'Ik ben in de eerste plaats trots dat ik aan de andere kant van de wereld het verhaal van mijn volk - de Masai - kan vertellen. Daarom verwacht ik voor mezelf dat de voorstellingen op zich mij gelukkig zullen maken. En natuurlijk hoop ik dat de gelukstips van Leo hetzelfde effect hebben op het aanwezige publiek.' (lacht)

Het is niet voor het eerst dat je naar België komt?
'Dat klopt. Vorig jaar werd Trias Tanzania genomineerd voor een prestigieuze prijs van het Afrikamuseum in Tervuren. Ik ben toen aan de jury komen uitleggen hoe we honderden spaargroepen van Masai-vrouwen een begeleiding op maat kunnen bieden door gebruik te maken van moderne communicatietechnologie.'

Waarom kunnen de Masai de steun van Trias goed gebruiken?
'De traditionele levenswijze van onze mensen staat onder druk. De mannen trekken rond met hun kuddes, maar het begraasbaar areaal krimpt door de toenemende bevolkingsdruk en de klimaatverandering. Door de droogte van twee jaar geleden heeft een vriend van mij zijn veestapel zien krimpen van 800 naar 70 kuddes. Dat is niet leefbaar meer.' 

Wat is het gevolg?
'Omdat de gemiddelde scholingsgraad bij de Masai laag is en omdat banken ons geen leningen willen geven, is het moeilijk om jongeren ervan te overtuigen om een toekomst uit te bouwen in onze gemeenschap. Velen onder hen beproeven hun geluk in de stad. Dikwijls vinden ze daar een slecht betaalde job als veiligheidsagent. Op de meest onmogelijke uren presteren ze lange werkdagen, ver van hun geliefden.'

Is het mogelijk om het tij te keren?
'Ik geloof van wel. Op voorwaarde dat onze jongeren de veehouderij kunnen combineren met akkerbouw. Dan beschikken ze over een extra inkomen, ze verhogen hun kredietwaardigheid en ze verwerven eigendomsrechten over hun grond, waardoor conflicten met andere boeren en inwijkelingen vermeden worden. We moeten onze eigen cultuur blijven koesteren maar dat mag ons niet beletten om ons een beetje aan te passen aan de moderne tijd. Als we daarin slagen, moeten we niet bang zijn voor onze toekomst.'

Terwijl de mannen rondtrekken met het vee, blijven de vrouwen achter in de dorpen. Hoe moeilijk hebben zij het om te overleven?
'De vrouwen hebben weinig zeggenschap in hun gezin. Traditioneel staan ze in voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen, en voor de rest zijn ze afhankelijk van hun echtgenoot. Met onze projecten zorgen we ervoor dat vrouwen elkaar ontmoeten en samen sparen. De vrouwengroepen geven leningen aan hun leden, zodat de vrouwen van de Masai voor het eerst een kans krijgen om een eigen activiteit uit te bouwen.'

Levert die aanpak tastbare resultaten op?
'De resultaten zijn verbluffend. Vrouwen met een eigen inkomen dwingen meer respect af in hun eigen gezin. Hun zelfvertrouwen neemt toe, ze worden mondiger en nemen deel aan de besluitvorming. Niet alleen in hun gezin maar ook daarbuiten. Ik ken vrouwen die vroeger geen woord over hun lippen kregen terwijl ze nu hun ongezouten mening verkondigen ten overstaan van een groep. Bij de Masai is dat een revolutionaire verandering.'  

Reserveer jouw tickets voor de voorstellingen van Leo en Saitoti