Ondernemers in Arusha laten zich niet buitenspel zetten

21-11-2017
De kamer van koophandel in Arusha gaat zich actief bezighouden met de stadsplanning. Dat is de uitkomst van een workshop die experts van Trias, Unizo en MOPurbandesign bijwoonden.

Vier experts van Trias, Unizo en MOPurbandesign zijn teruggekeerd van een werkbezoek aan TCCIA Arusha. Deze ondernemersvereniging met 1.200 leden krijgt al enkele jaren structurele steun van Trias Tanzania.

In 2011 lanceerde TCCIA Arusha een eerste reeks voorstellen voor de ruimtelijke ordening in Arusha. Het duurde tot 2016 vooraleer de nationale overheid met een masterplan op de proppen kwam.

Kleine ondernemers?

Dat masterplan bevat een visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Arusha tot 2035. Het document biedt een kader voor investeringen. Een belangrijk knelpunt is dat het masterplan onvoldoende rekening houdt met de belangen van kleine ondernemers in de stad. 

'Het gaat niet lukken om het masterplan in de laatste rechte lijn van de besluitvorming nog te beïnvloeden', zegt Trias medewerker Sven Ten Napel. 'Maar dat is niet zo erg. Er is voldoende ruimte om bij de implementatie van het plan nog rekening te houden met nieuwe voorstellen van betrokken partijen.'

TCCIA Arusha is alvast vragende partij voor bijkomende overlegrondes met de overheid. Met concrete projecten wil de ondernemersvereniging duurzame kansen creëren voor kleine ondernemers.

Nieuwe plannen

In de aanloop naar het overleg met de overheid, wilde TCCIA Arusha externe expertise inschakelen. 'Daarom hebben we bij Trias experts gemobiliseerd van Unizo en MOPurbandesign. Zij hebben een schat aan ervaring met de belangen van zelfstandige ondernemers bij ruimtelijke planningsprocessen', vertelt Sven Ten Napel.

Mia Vancompernolle, adviseur ruimtelijke ordening van Unizo, heeft vastgesteld dat het in Arusha krioelt van de zelfstandige ondernemers. 'Maar ze krijgen te weinig stimulansen van de overheid, en dus zijn er geen kansen om door te groeien vanuit de informele economie. Het voorgestelde masterplan wil alles dan weer in een te strikt kader gieten, waarbij de broodnodige mix van functies in de stad teniet gedaan wordt door een strikte scheiding en rigide reguleringen.'

Kleine investeringen in marktplaatsen kunnen de levensstandaard van 20.000 handelaars een boost geven.

Sven Ten Napel

Tijdens een gezamenlijke brainstorm werd beslist dat TCCIA Arusha werk wil maken van onder meer de inplanting van marktplaatsen en de ontwikkeling van het ecotoerisme. 'Bij TCCIA hebben ze veel opgestoken over het belang van planning, hun rol als ondernemersvereninging naar de eigen leden toe en vooral hun rol als belangenverdediger ten overstaan van de overheid', vertelt Vancompernolle.

Dat er nog veel werk aan de winkel is, bleek tijdens het bezoek van de Vlaamse delegatie aan een markt met 300 informele verkopers. Van infrastructuur is er nauwelijks sprake, ook al bevindt de markt zich in het hartje van de stad. 

Doorbraak

Bij de diverse overheden in Tanzania rijpt het besef dat het anders kan. 'Tijdens een afsluitende workshop reageerden ze enthousiast op de voorstellen van TCCIA. Aan de ondernemersvereniging werd gevraagd om projectvoorstellen te sturen naar de bevoegde administraties. 'Dat is een interessante wending in het dossier, want met kleine investeringen in een aantal marktplaatsen kan je al snel de levensstandaard van 20.000 handelaars in Arusha een boost geven', zegt Sven Ten Napel. 

'Om de projecten vorm te geven, moet TCCIA haar banden met de stedelijke en nationale overheid versterken. Er moet ook een strategische aanzet komen voor de projectvoorstellen, zodat alle neuzen in dezelfde richting wijzen bij de concrete uitwerking', adviseert Vancompernolle. Volgens de Unizo-adviseur zal een vlotte samenwerking tussen de kleine ondernemers hiervoor cruciaal zijn. 'Daar is een belangrijke rol weggelegd voor zowel TCCIA als voor Trias.'