Rijsttelers in Burkina Faso luiden alarmbel

13-05-2016
Omdat de irrigatie-infrastructuur hopeloos verouderd is, dreigt de rijstproductie in Burkina Faso te krimpen. Trias helpt de boeren met één stem spreken ten aanzien van de overheid.

Drie maanden per jaar regent het in de Sahel. Voor de rest zijn de boeren aangewezen op irrigatie om aan landbouw te doen. Daarom investeerde de overheid in Burkina Faso 50 jaar geleden in de nodige infrastructuur.

Infrastructuur in verval

Vandaag hebben die irrigatiekanalen hun beste tijd gehad. Bovendien hopen zich steeds meer zandbanken en afval op in de rivierbeddingen. Omdat de boeren er machteloos tegenover staan, blijven steeds meer percelen verstoken van water. Jaar na jaar geven steeds meer producenten er de brui aan.

'We hebben de inkomsten uit onze rijst hard nodig om onze kinderen naar school te kunnen sturen', getuigt Pierre Dayaisse, een lokale voorzitter van rijstcoöperaties. De toenemende droogte verjaagt de jongeren echter van het platteland. Ook de vele vrouwen die actief zijn in de rijstverwerking zien hun inkomsten achteruit gaan.

Nieuwe voedselcrisis?

Alle inwoners van Burkina Faso hebben er belang bij dat de lokale rijstproductie in stijgende lijn gaat. Dat heeft de voedselcrisis van 2008 aangetoond. In dat jaar bereikte de prijs van rijst op de wereldmarkt een recordhoogte. Voor landen zoals Burkina Faso die sterk afhankelijk zijn van geïmporteerde rijst was dat een zware dobber.

De boeren moeten zich engageren om de infrastructuur te onderhouden zoals het hoort.

Eva Dossche

Zowel boeren als overheid willen een herhaling van die crisis vermijden. En dus moet er geïnvesteerd worden in irrigatie. 'We helpen de rijstboeren om te lobbyen voor nieuwe investeringen', zegt Eva Dossche, landendirecteur van Trias. 'Maar tegelijkertijd sensibiliseren we de telers. Zij moeten zich engageren om de infrastructuur te onderhouden zoals het hoort.'

Samen sterk

In Burkina Faso versterkt Trias de Union Nationale des Producteurs de Riz, een federatie die op nationaal niveau de belangen verdedigt van 22.000 rijstproducenten. Verder steunt Trias ook lokale coöperaties van rijsttelers en -verwerkers.

 

Meer weten over de werking van Trias in Burkina Faso?