Trias begeleidt grootste microkredietbank in Burkina Faso

25-04-2018
Met 1,2 miljoen leden is RCPB de grootste microkredietbank in Burkina Faso. Wij spraken met ceo Daouda Sawadogo en directeur kredieten Romain Tougma tijdens een werkbezoek aan België.
 
We spreken af met beide heren in Leuven, waar ze een cursus volgen van BRS, KBC en Cera. Samen met microfinanciers uit Rwanda en Togo krijgen Daouda en Romain een opleiding in verzekeringsproducten, risicobeheer, financiële analyse en leiderschap.
 
Wat leren jullie tijdens deze opleiding?
Daouda (rechts op de foto): 'Ik heb hier al veel opgestoken over hoe je financiële producten in de markt zet. Wij zijn vooral bezig met het ontwikkelen van ons aanbod, en verliezen de commerciële kant soms uit het oog. Daar moeten we meer mee bezig zijn. Ook wat digitalisering betreft staan we nog niet zo ver als onze Belgische collega’s. Gelukkig is het geen eenrichtingsverkeer en leren we allemaal van elkaar. Het is echt een uitwisseling van ervaringen.'
 
Ervaring hebben jullie met hopen. RCPB bestaat al meer dan 45 jaar en jullie zijn actief in heel Burkina Faso. 
Daouda: 'Dat klopt. We hebben intussen meer dan 1,2 miljoen coöperanten, op een bevolking van zo’n 20 miljoen. We hebben 70% van de markt in handen. Je kan zeggen dat we een belangrijke financiële speler zijn in Burkina Faso.'
 
Wat is jullie meerwaarde? Waarom komen ondernemers en ondernemende landbouwers naar jullie en gaan ze niet naar een reguliere bank of andere microfinancieringsinstelling?
Romain: 'Behalve dat we veel ervaring hebben, hebben we ook een uitgebreid aanbod. Zo bieden wij speciale kredieten aan voor kleine en middelgrote ondernemingen. Die zijn beter aangepast aan hun noden dan klassieke bedrijfsleningen. Bovendien zijn onze rentevoeten veel interessanter.'
Daouda: 'Daarnaast kunnen ook landbouwers bij ons terecht. Banken zien hen niet zo graag komen, ze vinden het landelijke ondernemerschap te risicovol. Ongeveer een derde van onze uitstaande kredieten gaat naar ondernemende landbouwers. Omdat we iedereen met het nodige advies begeleiden en opvolgen, kunnen we de risicofactor verlagen.'
 
Sinds 2017 werken jullie samen met Trias. Waaruit bestaat deze samenwerking?
Romain: 'Op dit moment loopt er een proefproject in de provincie Sanmatenga, bij de ‘Caisse Populaire de Kaya’. Trias geeft daar vorming aan onze kredietconsulenten. Bedoeling is hen op te leiden tot specialisten in landbouwkredieten. Tegelijk ondersteunt Trias de begunstigden van deze kredieten, de rijstboeren uit die regio, met technische en marktgerichte trainingen. Door ons aanbod beter af te stemmen op de doelgroep en die doelgroep tegelijk te versterken, vergroten we natuurlijk de kans op een correcte terugbetaling van de kredieten. In 2017 hebben we al voor 25 miljoen XOF – ongeveer 38.000 euro – aan kredieten verleend in Kaya. Voor 2018 mikken we op 68 miljoen XOF of 103.000 euro.' 
 
Is het de bedoeling de samenwerking tot die ene spaarkas te beperken of komt er meer aan?
Daouda: 'Uiteraard willen we onze samenwerking met Trias nog uitbreiden. Wij hebben 39 spaarkassen en 189 agentschappen verspreid over heel Burkina Faso. Nu werken we bovendien enkel samen op de versterking van rijstboeren, ook daar zien wij nog vele andere mogelijkheden. Het huidige programma met Trias loopt tot 2021. Maar 2021, dat is morgen voor mij. Wij zien deze samenwerking op een veel langere termijn, waarbij al onze agentschappen geprofessionaliseerd worden en alle organisaties waarmee en waarvoor wij werken versterkt worden, net als hun leden.'