Trias smeedt allianties in Canada

12-03-2018
In het zog van het koninklijk echtpaar is Lode Delbare gearriveerd in Ottawa. De algemeen directeur van Trias zal in Canada samenwerkingsakkoorden ondertekenen met diverse partners.

Koning Filip en Koningin Mathilde werken momenteel een staatsbezoek af in Canada. In totaal nemen 203 mensen deel aan de reis, onder wie zes ministers en één staatssecretaris, 106 zakenmensen, 24 rectoren of bazen uit de academische wereld, en 27 persmensen. 

Canadese partners

Dat ook Lode Delbare meereist, heeft te maken met recente inspanningen van Trias om internationale allianties te smeden. Op het programma staan ontmoetingen met meerdere Canadese ontwikkelingsorganisaties zoals Cuso, Meda en KBF

Met WaterAid en Upa Di zal Delbare een memorandum van overeenstemming tekenen. Net als Trias is Upa Di aangesloten bij AgriCord. Beide partners begeleiden momenteel de toetreding van de Braziliaanse boerenorganisatie Unicafes tot dit netwerk.

'We zoeken in Canada naar complementaire partners', vertelt Trias-medewerkster Jasmien Bronckaers. 'Door op een slimme manier samen te werken, kunnen we de impact van elkanders projecten en programma's versterken. Daarom is de deelname van Trias aan deze handelsmissie meer dan de moeite waard.'

Ontbijtvergadering

Lode Delbare zal de deelnemers aan een ontbijtvergadering met Koningin Mathilde toespreken. Het onderwerp van die meeting in aanwezigheid van het Canadese Ontwikkelingsagentschap zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Net als Trias hecht de koningin veel belang aan de rol van ondernemende vrouwen in het debat over ontwikkelingssamenwerking.

Vorig jaar overhandigde Koningin Mathilde nog een Womed Award van Markant aan Gloria Ambrocio, een coöperatieve onderneemster uit El Salvador. In dit land heeft Trias Centraal-Amerika een innovatieve methodologie ontwikkeld voor de zelfontwikkeling van vrouwen in de schoot van boeren- en ondernemersverenigingen.