Opbrengsten in 2018

Opbrengsten Bedrag (in euro)
     Totaal opbrengsten 11.608.320,02
     Bedrijfsopbrengsten 11.564.791,01
Omzet 91.134,00
Voorraad goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering  
Geproduceerde vaste activa  
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 11.428.833,36
Andere bedrijfsopbrengsten 41.823,65
     Financiële opbrengsten 36.486,04
Opbrengsten uit financiële vaste activa  
Opbrengsten uit vlottende activa 575,16
Andere financiële opbrengsten 35.910,88
     Uitzonderlijke opbrengsten 7.042,97
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa  
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa  
Terugneming van voorzieningingen voor uitzonderlijke risico's en kosten  
Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa  
Andere bedrijfsopbrengsten 7.042,97