Grote uitgavenposten (in euro)

 
  2016 Aandeel 2017 Aandeel
Kosten algemeen beheer 1.462.341 11,30% 1.187.911 11,61%
Kosten fondsenwerving 148.967 1,15% 277.923 2,71%
Realisatie doelstellingen in Vlaanderen 1.039.695 8,03% 922.187 9,01%
Realisatie doelstellingen elders 10.295.663 79,52% 7.849.453 76,67%
TOTAAL KOSTEN 12.946.667 100,00% 10.237.473 100,00%
 
In 2017 heeft Trias 10,23 miljoen euro uitgegeven. Voor de realisatie van de doelstellingen in de overzeese landen en regio's gaat het om een uitgave van 7,84 miljoen euro, wat 76 procent van de totale uitgaven vertegenwoordigt. 
 
Aan de realisatie van de doelstellingen in Vlaanderen spendeerde Trias een som van 922.187 euro. Met dit bedrag heeft Trias het maatschappelijk draagvlak verhoogd voor ontwikkelingssamenwerking. We doen dat in nauwe samenwerking met KLJ, KVLV, Landelijke Gilden, Boerenbond, Markant, Neos en Unizo.
 
De kosten voor het algemeen beheer bedragen 1,18 miljoen euro. Met dat bedrag financiert Trias de werkings- en personeelskosten van diverse departementen op de hoofdzetel, met name:
 
General Management
Internal Operations & Services Department
Quality Department
Programs Coordination Department (exclusief kosten voor Learning Advisors) 
 
Trias heeft 277.923 euro besteed aan fondsenwerving. Dit bedrag omvat zowel personeels- als werkingskosten die betrekking hebben op deze rubriek.
 
Trias wil de uitgaven van eigen middelen in balans brengen met de andere financiële parameters van de organisatie. Doel is om op termijn een financieel evenwicht te vinden tussen primaire processen en secondaire processen naar rato van tachtig procent.