Lidmaatschappen

 
VLAANDEREN

 • 11.11.11, koepel van de Noord-Zuidbeweging in Vlaanderen
 • AgriCongo, Belgische alliantie voor de familiale landbouw in Congo
 • AgriCord, wereldwijd netwerk van ontwikkelingsorganisaties die gemandateerd zijn door boerenorganisaties
 • Coalitie ‘2015 De Tijd Loopt’, die waakt over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
 • Coalitie tegen de Honger, samenwerkingsverband van ngo’s rond voedselproblemen
 • Donorinfo, organisatie die informatie publiceert over goede doelen 
 • EFQM, een platform dat organisaties in staat stelt hun kwaliteitsbeheer te verbeteren
 • Ngo-federatie, sectorfederatie van niet-gouvernementele organisaties in Vlaanderen
 • Ondernemers voor Ondernemers, samenwerkingsverband dat fondsen werft bij bedrijven
 • Procura, kenniscentrum voor de non-profit en sociale economie
 • Social Performance Taskforce, een internationale organisatie rond microfinanciering
 • Sociare, de sociaal-culturele werkgeversfederatie in België
 • The Shift, Belgisch platform dat bedrijven en goede doelen samenbrengt
 • VEF, Vereniging voor Ethische Fondsenwerving 
 • Beyond Chocolate, platform van stakeholders uit de privé en NGO-sector rond eerlijke chocolade

 
CENTRAAL-AMERIKA

 • Focis, platform van ontwikkelingsorganisaties die de civiele maatschappij versterken in El Salvador
 • Fongi, platform van ontwikkelingsorganisaties dat actief is in Guatemala

 
OEGANDA

 • NGO-Forum Uganda, een koepelorganisatie voor Oegandese en internationale ontwikkelingsorganisaties
 • Pelum, een regionaal netwerk in twaalf landen dat ecologisch landgebruik bevordert
 • Agri-Pro-Focus Uganda, een internationaal netwerk dat de ondernemingszin stimuleert bij familiale boeren
 • Uganda Agribusiness Alliance, een samenwerkingsverband dat de ontwikkeling van de agro-business in Oeganda promoot
 • AMFIU, een koepelorganisaties voor microkredietbanken