Paul Cocquet uit België

Sinds zijn pensioen zet deze sympathieke boekhouder zich in voor heel wat Belgische non-profit verenigingen. Daarnaast is hij al lange tijd actief bij seniorenorganisatie Neos en zetelt hij in de raad van bestuur van Trias.

Wist je dat Neos circulaire economie promoot? Dit systeem focust op het ruilen, hergebruiken en herstellen van producten. Zo wordt de uitputting van grondstoffen tegengegaan en verzetten we ons tegen de opwarming van de aarde waar mensen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië vaak al de negatieve gevolgen van voelen. Hoe probeer jij duurzaam en bewust te consumeren?