• Vanaf welk bedrag is een legaat voor Trias interessant? In principe zijn alle bedragen welkom, hoe klein ook. Natuurlijk moeten wij ook tijd steken in de verwerking van een legaat en moet u rekening houden met de te betalen erfbelasting. Bedoeling is dat we er netto nog voldoende aan overhouden voor onze projecten. U gaat best langs bij de notaris om alles grondig te laten berekenen.

  • Ik heb kinderen, kan ik dan ook aan Trias nalaten? Uiteraard, iedereen kan een goed doel in zijn testament opnemen. In het nieuwe erfrecht bent u wettelijk verplicht de helft aan uw kinderen na te laten, over de andere helft kan u vrij beschikken. 

  • Mijn partner en ik willen dat (een deel van) ons vermogen naar Trias gaat, maar wel pas nadat de langstlevende overleden is. Hoe regelen we dat? Jullie zullen beiden een testament moeten laten opmaken bij de notaris. Die zal een testament ‘in twee stappen’ opstellen.

  • Ik woon in Vlaanderen en wil iets aan Trias nalaten. Welke belastingtarieven zijn dan van toepassing? Die van het Brusselse Gewest omdat de hoofdzetel daar gevestigd is? Of de Vlaamse? De woonplaats van de erflater bepaalt welke belastingtarieven van toepassing zijn. Hiervoor wordt gekeken naar waar u de laatste 5 jaar van uw leven (het langst) gewoond hebt. Is dat het Vlaamse Gewest, dan betaalt Trias 8,5% erfbelasting. Het Brusselse Gewest hanteert een tarief van 12,5%, in het Waalse Gewest is het 7% voor vzw’s en goede doelen. 

  • Kan ik ook mijn woning aan Trias nalaten? Dat kan. Trias zal dan in nauw contact met uw notaris - hoogstwaarschijnlijk - overgaan tot de verkoop hiervan. Het bedrag dat we hierna overhouden kunnen we integraal aan onze projecten besteden. 

  • Ik steun meerdere goede doelen en wil dat die na mijn overlijden ook allemaal iets krijgen, kan dat? Jazeker, samen met de notaris kan u een verdeelsleutel opstellen zodat elk doel iets overhoudt. Hoe de erfbelasting verdeeld wordt, zal afhangen van welke formule jullie hanteren.

  • Moet ik Trias op de hoogte brengen van mijn plannen? Dat moet zeker niet. Anderzijds is het voor ons wel fijn om te weten dat iemand aan onze organisatie denkt voor zijn/haar testament. We staan altijd open voor een gesprek, in alle discretie.  

  • Ik heb al een testament opgemaakt maar zou dit willen wijzigen, kan dat nog? U kan uw testament altijd nog wijzigen. U moet het vorige testament dan wel herroepen, anders moet de notaris met beide testamenten rekening houden.