Trias verankert diversiteit op werkvloer

02-02-2016
Trias is synoniem voor gelijke kansen. Om dit principe te verankeren in het personeelsbeleid hebben we in samenwerking met Actiris een diversiteitsplan opgesteld.

Bij de opmaak van het diversiteitsplan werden de sterktes en zwaktes van Trias in kaart gebracht. Positief is bijvoorbeeld dat we bij de werving en selectie enkel rekening houden met kwaliteit. Criteria zoals geslacht, leeftijd en origine spelen geen enkele rol.

Trias wil nog een stap verder gaan. 'Wereldwijd werken we in 14 landen', zegt medewerkster Myrna Oudega. 'Voor onze mensen op de hoofdzetel is het niet evident om altijd te switchen tussen zoveel culturen. Daarom gaan we dit najaar een workshop interculturele communicatie organiseren.'

Zorg voor vrijwilligers

Verder wil Trias in de toekomst meer inspanningen leveren om vrijwilligers aan zich te binden. 'Meer en meer vormen ze de ruggengraag van vzw's. We hebben ze hard nodig en we moeten er dus heel goed zorg voor dragen', stelt Lode Delbare

Momenteel heeft Trias nog geen personen met een handicap in dienst. Op korte termijn zullen de mogelijkheden bestudeerd worden om hier verandering in te brengen.

Wil je het diversiteitsplan van Trias inkijken? Vraag jouw exemplaar aan Myrna Oudega.