CNCJ

 
De Coordinadora Nacional Comercio Justo van Peru (CNCJ) bundelt de krachten van 61.500 leden, die zich in het circuit van de fair trade verenigd hebben in verschillende productieketens: banaan, koffie,  cacao, enzovoort. 
 
In 2015 heeft de CNCJ de sterkste vooruitgang geboekt op het vlak van dienstverlening. Reden: de organisatie heeft een degelijke behoefteanalyse uitgevoerd bij de leden en hun bedrijven. CNCJ is ook beter in staat om de beschikbare middelen op een professionele manier te beheren.
 
Minder positief is de achteruitgang op het vlak van diversiteit: de vrouwen en jongeren voelen zich onvoldoende betrokken bij de besluitvorming, net als de armste boerengezinnen. Wat de belangenverdediging betreft, heeft CNCJ de uitgevoerde probleemanalyse onvoldoende vertaald in concrete aanbevelingen en voorstellen. De komende jaren moet de organisatie ook inspanningen leveren om de relatie met de overheid en andere stakeholders te versterken.

RESULTATEN VAN ANDERE PARTNERS WERELDWIJD