Coprobich

 
Coprobich verenigt 600 kansarme boerengezinnen die vanuit het Andesgebergte (h)eerlijke quinoa exporteren naar België en andere landen. 
 
In 2015 heeft Coprobich vooruitgang geboekt op het vlak van diversiteit en ledenparticipatie. De processen die Trias op gang getrokken heeft bij deze organisatie zorgden voor een duidelijkere scheiding van management en bestuur.
 
De bestuurders begrijpen het belang van een transparante besluitvorming waar de leden op een actieve manier bij betrokken worden. Op die manier zijn ze erin geslaagd om het draagvlak voor Coprobich te versterken, ook bij de vrouwelijke producenten.
 
Na een terugval van de quinoa-prijzen op de wereldmarkt trekt de vraag naar biologische quinoa op de internationale markten terug aan. Het vooruitzicht van een rendabele afzetmarkt is uiteraard ook een belangrijke succesfactor voor een organisatie als Coprobich. 

RESULTATEN VAN ANDERE PARTNERS WERELDWIJD