Uitdagingen

Melk is broodnodig voor elk
In de Filipijnse provincie Camerines Sur zijn veel kinderen ondervoed. Nochtans is de melkveehouderij prominent aanwezig in deze regio. Trias brengt vraag en aanbod bij elkaar.
Ananas in een nieuw kleedje
Ananas is een heel populaire teelt in de Filipijnen. Maar waar blijf je na de oogst met de bladeren? Wedden dat kleine ondernemers dit afvalprobleem ombuigen in een verrassende innovatie?

Recente nieuwsberichten

30-05-2017
Trias Filipijnen heeft 21 bedrijfsvoorlichters van lokale ondernemersverenigingen opgeleid. De training zal hen straks helpen bij de begeleiding van duizenden kwetsbare starters.
13-01-2017
De Filipijnse boerin Rosalina Malubay heeft het grootste deel van haar leven in extreme armoede doorgebracht. Met de steun van Trias groeide ze uit tot succesvolle boerin.
13-10-2016
Ik heb een totaal ander beeld gekregen van ontwikkelingssamenwerking. Dat heeft bedrijfsadviseur Bruno Put gezegd na een interne audit en terreinbezoek bij Trias Filipijnen.