Programma voor Brazilië

 

DGD 2014-2016                              

Context - - Brazilië heeft de voorbije jaren met succes de armoede bestreden. Het aandeel van de bevolking dat het moet stellen met minder dan 2 dollar per dag is gedaald van 21 procent in 2003 naar 11 procent in 2009. Toch staat de Gini-index - een indicator voor sociale ongelijkheid - nog altijd op een extreem hoog peil.

Die ongelijkheid is ook kenmerkend voor Minas Gerais, één van de rijkste deelstaten in Brazilië. Je vindt er ook extreem arme gebieden, de zogeheten Territórios de Cidania. Daar promoot Trias coöperatieve initiatieven voor familiale boeren.

Doelstelling op lange termijn - Trias Brazilië wil vanuit de zuidelijke deelstaat Paraná de coöperatieve activiteiten in de familiale landbouw uitbreiden naar Minas Gerais. Motor van deze expansie is Unicafes, een federatie van landbouwcoöperaties die in totaal 400.000 leden tellen. Speciale aandachtspunten zijn gender en markttoegang.

Gewenste resultaten - Unicafes neemt maatregelen om de zelfontwikkeling te stimuleren van vrouwen en jongeren op het platteland van Paraná en Minas Gerais. Het is niet enkel de bedoeling dat ze een economische activiteit uitbouwen en lid worden van een coöperatie: vrouwen en jongeren moeten uitgroeien tot leidersfiguren in de bestuursorganen.

Alle partners versterken hun interne werking, waardoor ze optimaal kunnen inspelen op overheidsprogramma's die gericht zijn op armoedebestrijding bij vrouwen en jongeren. Bijzondere inspanningen worden geleverd voor de uitbreiding van kredietcoöperaties. Op het vlak van belangenbehartiging werden de voorbije jaren mooie resultaten behaald, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering.

 

Vragen of opmerkingen? Contacteer programmacoördinator Marc Vogelaers.