Inclusieworkshop van Trias

Samen een veiligere ruimte creëren

Op 19 juni werden personeelsleden van partners van Trias België zoals Ferm, Vrouwennet vzw en Landelijke Gilden een hele dag ondergedompeld in inclusie.

Hoe pakken we die inclusieworkshop aan? Beeld je vooral geen zit-en luistershow in. We creëren samen een veiligere omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn. De deelnemers uitten hun ideeën, ervaringen en emoties rond inclusie. Van daaruit bouwen we aan de definitie en theorie rond inclusie en nemen we machtsverhoudingen onder de loep.

Lisa De Witte, verantwoordelijke programmatie bij Vrouwennet vzw, nam deel aan de workshop en vertelt je er meer over.

Interview met deelneemster Lisa De Witte

Wat motiveerde je om deel te nemen aan deze inclusieworkshop?

“Als organisatie van en voor vrouwen willen we alle vrouwen verwelkomen bij Vrouwennet vzw. Die weg naar meer inclusie vraagt inzet, een nieuwe visie en (externe) expertise. Een workshop rond inclusie kan daar zeker aan bijdragen.”

Wat waren je verwachtingen vóór de workshop en zijn die ingelost?

“Na de workshop hoopte ik buiten te kunnen stappen met tools om verder mee aan de slag te gaan. We kregen de kans om stil te staan bij onze eigen leefwereld en privileges, de inclusie en exclusie die we al dan niet ervaren hebben. Dat creëerde een veiligere ruimte om vervolgens de concepten rond inclusie te definiëren en daarover open te kunnen brainstormen.”

Inclusieworkshop van Trias
Inclusieworkshop van Trias

Wat is de belangrijkste boodschap die je hebt meegenomen uit de workshop en hoe kan je die toepassen in je dagelijks leven?

“Diversiteit en inclusie zijn niet te verwarren termen. Je kan een diverse – bijvoorbeeld etnisch-culturele – groep hebben, zonder dat er sprake is van echte inclusie, of een inclusieve groep waar diversiteit ontbreekt. Idealiter gaan ze hand in hand. Daarnaast is inclusie intentioneel. Het vergt blijvende inspanning om inclusie binnen je omgeving of vereniging te waarborgen. Dat start niet alleen bij het opstellen van een inclusieplan, maar bij het blijven verzekeren van veilige plekken waar je zelf als persoon aan bijdraagt.”

Zou je deze workshop aanbevelen aan anderen en waarom?

“De inclusieworkshop is een ideale introductie tot inclusie en kan een katalysator zijn om werk te maken van systeemverandering. Vooral degenen die nu nog wat in het donker tasten, zullen na deze workshop meer zicht hebben op de weg die ze moeten inslaan richting inclusie.”