Trias pleitte op de COP28 voor de erkenning van landbouwers

Ook Trias was in december aanwezig op de historische COP28. Samen met onze koepelorganisatie Agricord en partners van over de hele wereld streden we voor de erkenning van het werk van kleinschalige landbouwers en meer klimaatfinanciering.

Landbouw stond centraal tijdens COP28

Van 3 tot 8 december waren onze collega’s Tine Vanhee en Carolina Largo van de partij op de internationale klimaatconferentie in Dubai waar zo’n 100.000 deelnemers aanwezig waren. Het doel van de COP28 was om te zien hoever alle landen staan om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren.

Voor de eerste keer stond landbouw meer centraal tijdens een COP met de ‘UAE Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Action’. Zo worden voedselsystemen niet alleen gezien als een deel van het probleem, maar ook als oplossing voor de klimaatcrisis. Dat is een eerste positieve stap voor de miljoenen kleinschalige landbouwers wereldwijd.

COP28

Ook werd de knoop doorgehakt voor het schadefonds. Die 725 miljoen dollar gaat naar de landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Alleen staat dat bedrag in schril contrast met hoeveel geld er jaarlijks werkelijk nodig is: 400 miljard dollar.

Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het schadefonds terechtkomt bij de mensen die het het meest nodig hebben en verdienen, waaronder de 500 miljoen kleinschalige landbouwers wereldwijd? Zij krijgen immers als eersten te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Het is dan ook broodnodig dat landbouwers hun stem kunnen laten horen in dit debat, aldus Tine Vanhee: “Capaciteiten van organisaties opbouwen, bewustzijn en betrokkenheid creëren op lokaal niveau, inclusief alle mensen in lokale en wereldwijde besluitvormingsprocessen, is essentieel. Alleen als mensen invloed hebben op bepaalde processen, zullen ze bijdragen aan de oplossing.”

Ons motto is ‘Let farmers speak for themselves’. Daarom is voor ons vanzelfsprekend dat verschillende partnerorganisaties aanwezig zijn tijdens zo’n belangrijk klimaatconferentie om zelf hun verhaal te brengen. Een van hen was Neydi Morales, coördinator van boerenorganisatie CCDA die in Guatemala strijdt voor gelijke rechten voor kleinschalige landbouwers, meer bepaald voor etnische minderheden. Neydi was onder meer jurylid tijdens een debat rond innovatieve, financiële incentives voor natuur- en klimaatpositieve voedselsystemen.

Bovendien werd op 5 december onze partner Pastoral Women Council in de bloemetjes gezet. Die Tanzaniaanse veeteeltvereniging zet zich al jaren in voor vrouwelijk leiderschap in herdersgemeenschappen. En dat loont. Tijdens de COP28 sleepte de organisatie de Global Adaptation Award in de wacht.

Conclusie van de COP28: we blijven inzetten op klimaatactie, op een transitie naar duurzame landbouw. We blijven ook pleitten voor klimaatfinanciering zodat ook kleinschalige landbouwers sterker staan om de uitdagingen die de klimaatcrisis met zich meebrengen aan te pakken.