Trias strijdt tegen gendergeweld in D.R. Congo

1 op de 3 vrouwen is slachtoffer van gendergeweld. Dat is rampzalig. Daarom doen we op 25 november mee aan de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Ontdek hoe Trias geweld tegen vrouwen voorkomt in D.R. Congo.

1 op 3 vrouwen slachtoffer van gendergeweld

Wist je dat 1 op de 3 vrouwen in haar leven te maken krijgt met geweld omwille van haar gender? Dat is gewoonweg schrijnend. In D.R. Congo is zelfs de helft van de vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. In het tweede grootste land in Afrika is de helft van de bevolking vrouw en jonger dan 15 jaar. Congolese vrouwen zijn bovendien extra kwetsbaar omdat er in sommige regio’s geen procedure is om slachtoffers van huiselijk geweld op te vangen.

Hoe Trias gendergeweld voorkomt in D.R. Congo

Daarom lanceerden we in 2022 een project in D.R. Congo om gendergeweld op het Congolese platteland te voorkomen. We willen de stereotypen over mannen en vrouwen afbreken en die gendernormen aanpassen in de gemeenschappen.

Ruth Hamadi is genderadviseur bij Trias in D.R. Congo en verantwoordelijk voor dit project. Zij vertelt je waarom gendergeweld voorkomen zo belangrijk is.

Trias strijdt tegen gendergeweld in D.R. Congo
Ruth Hamadi

Dag Ruth, kan je wat meer vertellen over geweld tegen vrouwen in D.R. Congo?

Ruth: “We zien dat er veel psychologisch en fysiek geweld is tegen Congolese vrouwen. Verkrachting komt niet vaak voor, maar geweld wordt binnen de gemeenschap geminimaliseerd. Zo vinden mannen het normaal om hun vrouw uit te schelden. En jonge meisjes worden gedwongen om vroeg te trouwen. Bovendien is er veel economisch geweld. Congolese vrouwen nemen alle huishoudelijke taken op zich, maar hebben geen zicht op het budget of de inkomsten. Bij koppels landbouwers zien we dat vrouwen mee op het veld werken, maar de mannen alleen beslissingen nemen. Vrouwen voeren dus alleen taken uit en worden uitgesloten bij beslissingen of financiën. Hun werk op het veld wordt niet erkend.”

Ruth: “We hebben eerst boerinnen, jongeren en mannen geïnterviewd om zicht te krijgen op de problemen en genderstereotypen. Zo weten we hoe iedereen de typische vrouw of man nu ziet. Daarna hebben we uit die interviews 133 gender champions geselecteerd. Zij zijn voorstanders van meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. We hebben voor hen specifieke sensibiliseringsopleidingen georganiseerd. Vrouwen kregen bijvoorbeeld opleidingen rond vrouwenrechten. Mannen leerden bij over gendergelijkheid en gelijkwaardige relaties. Die gender champions verspreiden die kennis verder in hun gemeenschap. In 2022 hebben we al facilitatoren opgeleid in gendergeweld. Zij hebben op hun beurt 763 mensen gesensibiliseerd, onder wie 363 vrouwen en 270 jongeren.”

Trias interviewt Congolese vrouwen rond genderstereotypen en gendergeweld.

“Ik zet me al jaren in voor vrouwenrechten. Dankzij de training over gendergeweld weet ik nu dat ik dergelijk geweld aan de kaak kan stellen. Bovendien wil ik alle mannen en vrouwen in mijn gemeenschap bewuster maken. Het belangrijkste is dat we niet langer zwijgen als we seksueel geweld om ons heen zien of meemaken.”

Géneviève, verantwoordelijke bij landbouwcoöperatie UPINO
Trias strijdt tegen gendergeweld in D.R. Congo

Ruth: “We willen genderstereotypen aanpassen en dat vraagt veel tijd. Het is een lang proces waarbij een persoon meerdere keren gesensibiliseerd moet worden. Daarom blijven we die opleidingen organiseren. Daarnaast zorgen we er ook voor dat voor- en tegenstanders met elkaar in debat gaan om oplossingen te zoeken voor geweld tegen vrouwen. Midden november organiseerden we nog een webinar rond genderstereotypen- en normen. We zullen ook nog een grote workshop organiseren waarbij we een breed publiek uitnodigen.”

“Ik heb geleerd om mijn vrouw als een gelijkwaardige partner te zien. Daarom betrek ik haar bij alle beslissingen rond ons huishouden. Veel dorpelingen zien ons als voorbeeld en komen ons om advies vragen. Dit project zal veel mannen helpen om hun relatie met hun vrouw te verbeteren.”

Masialu Nsafu


We willen geweld tegen vrouwen de wereld uit. Samen gaan we voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Nog tot juni 2024 werken we aan dit project om gendergeweld in D.R. Congo te voorkomen. We willen op die manier de stereotypen over mannen en vrouwen afbreken en de gendernormen aanpassen in de gemeenschappen. In 2022 hebben we al zo’n 800 mensen gesensibiliseerd rond geweld tegen vrouwen.


Wil je op de hoogte blijven van onze projecten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Trias.

Congolese boerin

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van