Hoe overbruggen Guineese landbouwers 2 maanden zonder water?

02/02/2024

Tekst: Bram Verbruggen

Wat mijn klimaat- en milieuhart tijdens ons verblijf in Guinee tot nu toe het meest geraakt heeft, zijn de ontbossing en het afbranden van de vegetatie op grote schaal, het koken op houtskool en de grote hoeveelheden plastic die overal rondslingeren en deel uitmaken van zowat elk straatbeeld.

Van afval tot compost in 4 weken

Nochtans wordt er ook aan afvalverwerking gedaan. We bezochten een composteercentrale waar vrouwen het afval van de markt van Kindu sorteren. Een hard en gevaarlijk werk want bij het afval zit onder andere ook medisch afval (baxters, naalden …). De vrouwen sorteren het organische afval van de plastic en de rest. Het organisch materiaal wordt vervolgens in een hangar verderop op een hoop gelegd en wekelijks omgekeerd tot er uiteindelijk ruwe compost overblijft. Dat proces duurt maar vier weken. Die ruwe compost wordt gezeefd tot fijne compost en dat wordt verkocht aan landbouwers in de buurt. En win-win dus voor de gemeenschap en landbouwers in de buurt.

Klimaatlezing

Na de middag stond er een klimaatlezing op het programma, gebracht door mezelf. Dat was een voorproefje van de klimaatlezingen die ik vanaf eind 2024 in België geef. De opkomst van de partners van Trias was talrijk, de tevredenheid en voldoening achteraf was groot. Ironisch genoeg draaiden de beamer, verlichting en airco’s tijdens de lezing over broeikasgassen op een dieselgenerator.

Veel hitte, weinig regen in Kankan

Op 31 januari maakten we de verre verplaatsing naar Kankan met een tussenstop bij coöperatie en Triaspartner COPRAKAM (Coopérative des Producteurs d’Arachide de Karité et de Miel). Jonge en oudere ondernemers, die onder andere honing en karitéboter maken, getuigden over het veranderende klimaat. Zij worden meer en meer geconfronteerd met ondraaglijke hitte in maart en april en met uitblijvende regens. De coöperatie draagt haar steentje bij door bewustzijn te creëren rond ontbossing.

Landbouwers uit verschillende sectoren (rijst, groenten …) gaven steeds hetzelfde probleem aan: watertekorten.

Bram Verbruggen, weerman bij vrt

Landbouwers samenbrengen voor oplossingen

In Kankan kregen we te horen van de landbouwers dat, net als in andere regio’s, water het grootste klimaatprobleem is. Zelfs ondernemers die in de buurt van een rivier wonen krijgen te kampen met watertekorten in de laatste twee maanden van het droogseizoen (april en mei). Zowel de grondwaterreserves als het oppervlaktewater in de rivier zijn in die periode onvoldoende.

We zaten eerst met de partners en lokale overheden rond de tafel en stelden daarna zelf die problemen vast op het terrein. Landbouwers uit verschillende sectoren (rijst, groenten …) gaven steeds hetzelfde probleem aan: watertekorten. Trias brengt mensen samen en ook onze bijeenkomst was erg vruchtbaar. Zo gingen de deelnemers in dialoog met elkaar over het probleem en stelden ze verbeteringen voor. Bij rijstcoöperatie Fubroriz bijvoorbeeld telen ze nu rijst in cyclussen van 3 of 4 in plaats van 6 maanden om zich aan te passen aan de langere droogte.

Het bezoek aan het expertisecentrum van de landbouw leerde ons dat er al veel onderzoek gedaan wordt en dan vooral naar nieuwe variëteiten van gewassen die klimaatresistenter zijn.

Wil je elk blogbericht in je mailbox ontvangen? Schrijf je in via trias.ngo/reismetbram.

Meer weten over de klimaatlezingen die weerman Bram zal geven in 2024 en 2025? Ga naar trias.ngo/klimaatlezing.