Bijenteelt in Oeganda

In Oeganda geven Trias en TUNADO extra ondersteuning aan vrouwen, jongeren en mensen in armoede die imker worden.

Justine Turinawe


Locatie: Oeganda
Duur:
1 jaar (2023)
Budget: 2.395 euro
Donor:
Schilde
Uitvoerende partners: TUNADO (The Uganda National Apiculture Development Organisation)

Ondanks een decennium van stabiele economische groei blijft Oeganda een land met hoge armoedecijfers. Vooral jongeren zien weinig toekomst op het platteland en trekken naar de steden. De stadsbevolking is daardoor op 45 jaar tijd verdubbeld tot 9 miljoen. Daardoor zitten veel Oegandezen zonder werk, want er is te weinig vraag naar werkkrachten.

Imker worden biedt in dat kader perspectief voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals vrouwen en jongeren. De investering om als imker te beginnen is namelijk klein. En als imker ben je flexibel: bijenkasten kan je vlakbij je woning plaatsen én de tijdsinvestering is minimaal. Maar het vraagt natuurlijk kennis over bijen houden en verkoop. Net omdat bijen houden zo eenvoudig lijkt wordt het vaak onderschat. Het is belangrijk de honingkasten goed te op te volgen om het maximale uit de oogst te halen.

Om imkers extra te ondersteunen werkt Trias samen met TUNADO, een koepelorganisatie die meer dan 1 miljoen imkers, honingverwerkers en –verkopers verenigt.

Trias en TUNADO bereiken met dit project 85.000 imkers, voornamelijk vrouwen, jongeren en mensen in extreme armoede. We ondersteunen hen zodat hun bijenteeltbedrijf uitgroeit tot een duurzame onderneming en ze hun producten makkelijker kunnen verkopen en aan financiering raken. We organiseren daarvoor een regionale talkshow over bijenteelt om mensen te informeren over de bijenteelt. We zullen ook online meer informatieve video’s, artikels en andere publicaties delen. Bovendien geven we genderopleidingen aan jongeren, vrouwen en mensen in armoede.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Schilde.

Schilde_logo