Gendergeweld voorkomen in D.R. Congo

In D.R. Congo voorkomt Trias gendergeweld op het platteland door opleidingen aan te bieden.

Trias strijdt tegen gendergeweld in D.R. Congo


Locatie: D.R. Congo
Duur: 3 jaar (2022 – 2024)
Budget:
799.969 euro
Donor:
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Uitvoerende partners: APEFE, SOFEPADI en de provinciale federaties van landbouwproducenten FEPAHKAT (Haut-Katanga), FOPAM (Mai-Ndombe) en FOPAKO (Kongo-Centraal)

1 op 2 vrouwen slachtoffer van gendergeweld

Wist je dat 1 op de 3 vrouwen in haar leven te maken krijgt met geweld omwille van haar gender? Dat is gewoonweg schrijnend. In D.R. Congo is zelfs de helft van de vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. In het tweede grootste land in Afrika is de helft van de bevolking vrouw en jonger dan 15 jaar. Congolese vrouwen zijn bovendien extra kwetsbaar omdat er in sommige regio’s geen procedure is om slachtoffers van gendergeweld op te vangen.

De oplossing: gendergeweld voorkomen door opleidingen

Het project “Mobali po na Mwasi”, oftewel Mannen voor de zaak van de vrouw, draagt eraan bij om vrouwen, vrouwelijk leiderschap en gendergelijkheid te versterken bij de plattelandsbevolking en hun organisaties. Dat doen we door in te zetten op positieve mannelijkheid.

Van 2022 tot 2024 bundelen Trias, APEFE en SOFEPADI hun expertise om de stereotypen over mannen en vrouwen af te breken en die gendernormen aan te passen in gemeenschappen. Zo bouwen we allianties op tussen mannen en vrouwen in scholen en gemeenschappen.

Het project ging in januari 2022 van start in de Congolese provincies Haut-Katanga, Kongo-Central en Mai-Ndombe. Trias heeft samen met de projectpartners tools ontwikkeld voor scholen en plattelandsorganisaties, waaronder een trainingsmodule over gender, gendergeweld en positieve mannelijkheid. We hebben ook ondersteuning uitgewerkt voor schoolinspecteurs om leerkrachten te helpen genderkwesties onder de aandacht te brengen, en een tool voor leiders van provinciale organisaties.

“Ik heb veel bijgeleerd over gender en positieve mannelijkheid. Daardoor vind ik nu dat vrouwen en mannen dezelfde activiteiten kunnen uitvoeren en dezelfde rollen kunnen spelen.”

Bosenge Héritier, lid van landbouwcoöperatie COOPEBAS

Tot nu toe hebben we via enkele facilitatoren 763 mensen, van wie 363 vrouwen en 270 jongeren, met behulp van de tools bewust gemaakt rond gendergeweld en het afbreken van genderstereotypen. We hebben structuren uitgetekend om vrouwen te ondersteunen in geval van gendergeweld. Bovendien zijn er genderkampioenen opgeleid om slachtoffers van gendergeweld te ondersteunen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD).

Logo DGD