make it grow

Met dit vierjarig project werkt Trias mee aan efficiëntere en inclusievere tuinbouw in Zanzibar, Tanzania.

Plants growing


Locatie: Zanzibar, Tanzania
Duur:
4 jaar (2020-2023)
Budget:
5.000.000 euro
Donoren:
Europese Unie, Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Uitvoerende partners: Tanzania Horticultural Association (TAHA) & Andreas Hermes Akademie (AHA)

duurzame tuinbouw in tanzania

Met dit project mikken we op:

1) Een boost van de productiviteit en ondernemersgeest van 6.600 tuinbouwers via verschillende trainingen.

2) Een toegenomen consumptie van groenten en fruit door 830 moestuinen aan te leggen en 8.500 mensen te sensibiliseren rond het belang van gezonde voeding.

3) Organisatieversterking van TAHA zodat deze tuinbouworganisatie betere diensten kan verlenen aan haar leden, vooral op het vlak van marktinformatie en belangenbehartiging.

In totaal proberen we met dit project zo’n 10.100 mensen te bereiken, waarvan 6.371 vrouwen, in alle regio’s en districten van Zanzibar.
Op die manier willen we meer werkgelegenheid creëren, de inkomens van heel wat boeren uit de sector laten stijgen en ook de algemene voedselzekerheid van de eilandbewoners verbeteren.