Toolbox voor startende, Guinese en Burkinese ondernemers

In Guinee en Burkina Faso ontwikkelen we een toolbox voor startende ondernemers. Zo ondersteunt Trias beginnende kmo’s, zodat ze kunnen uitgroeien tot succesvolle, inclusieve en duurzame ondernemingen.

Duur: 1 jaar (2023)

Budget: 1.759 euro

Donor: Aartselaar

Uitvoerende partners:
FEPAF-BG (Fédération des Planteurs de la Filière Fruits de la Basse Guinée)
FOPMA-BG (Fédération des Organisations Paysannes Maraîchères de la Basse Guinée)-
UPCPO (Union Provinciale des Sociétés Coopératives de producteurs d’Oignon du Sanmatenga)
URJPA -HB (Union Régionale des Jeunes Professionnels Agricoles des Hauts Bassins)


Kleine en opkomende ondernemingen in Burkina Faso en Guinee worden geconfronteerd met grote obstakels. Kleine ondernemingen hebben vaak moeite om voldoende kapitaal te verzamelen dat ze nodig hebben om hun bedrijf op te starten en/of te laten groeien. Dat komt onder andere door financiële instellingen die terughoudend zijn vanwege vermeende risico’s. Het bereiken van klanten buiten de lokale gemeenschap is beperkt, wat de groei en inkomsten belemmert. Bovendien missen ondernemers vaak essentiële zakelijke vaardigheden, van financieel beheer tot marketing en strategische planning. Tot slot hebben ondernemers slechts beperkte toegang tot moderne technologie. Ook digitale tools en materiaal beperkt hun mogelijkheden om te innoveren en te concurreren op de markt.

Met dit project ontwikkelt Trias een krachtige toolbox om een antwoord te bieden op al die ondernemerschapsuitdagingen. Met die toolbox ondersteunt Trias beginnende kmo’s, zodat ze kunnen uitgroeien tot succesvolle, inclusieve en duurzame ondernemingen. Het pilootproject, in samenwerking met partners in Guinee en Burkina Faso, is gericht op ondernemers van fruit- en groentecoöperaties in beide West-Afrikaanse landen. Dit initiatief wordt ondersteund door de expertise van UNIZO in België, streeft naar inclusieve en duurzame bedrijfsontwikkeling.

Door ondernemersvaardigheden te bevorderen, interne organisaties te versterken, partnerschappen te smeden en sociale onrechtvaardigheid aan te pakken, streeft Trias naar een verandering in het landschap van ondernemerschap in Guinee en Burkina Faso. Deze toolbox is niet alleen een middel tot economische groei maar ook een vehikel voor positieve sociale en ecologische impact.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Aartselaar.

Aartselaar logo