Doordrongen van de plaatselijke cultuur en knowhow selecteren de landen- en regioteams van Trias boeren- en ondernemersverenigingen met groeipotentieel. De versterking van die ledenorganisaties is complex en vereist dus een langdurig engagement. Bij de start brengen we samen met elke partner de identiteit van de organisatie in kaart.
 
De lokale adviseurs van Trias begeleiden de boeren- en ondernemersverenigingen bij de opmaak van hun ontwikkelingsplannen. Zo'n plan beschrijft stap voor stap hoe organisaties hun interne werking en de dienstverlening voor hun leden naar een hoger niveau tillen. Denk bijvoorbeeld aan diensten die zorgen voor een vlottere toegang tot opleidingen, microfinanciering en afzetmarkten.

 


Om de plannen zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen, reiken de teams van Trias de boeren- en ondernemersverenigingen een brede waaier aan van instrumenten. Financiering is en blijft belangrijk, maar onze capacity development toolbox bevat ook innovatieve opleidingsmodules en internationale uitwisselingsprogramma's.


Hun eigen droom kunnen familiale ondernemers enkel zelf waarmaken. Dat kan niemand in hun plaats, ook Trias niet. Een cruciale wegbereider voor de dromen van elke ondernemer is de dienstverlening van zijn/haar organisatie. Hierdoor gaan ondernemers bewust investeren in zichzelf én in hun organisatie.


Onze lokale adviseurs begeleiden boeren- en ondernemersverenigingen bij hun permanente en participatieve monitoring. Elk jaar evalueren ze op basis van onderstaand diagram de evolutie van hun belangrijkste kerncapaciteiten. Medewerkers en leden raken er op die manier van doordrongen dat ze hun prestaties in eigen hand hebben. Zo ontvouwt de kansencyclus van Trias zich tot een permanente leercyclus voor onze partners.

Wat moet je weten bij de interpretatie van het diagram?
Bij de start van de samenwerking met elke partner beslissen de leden van de boeren- en ondernemersverenigingen zelf rond welke capaciteiten ze met Trias willen samenwerken. Soms kiezen ze ervoor om de zeven bovenvermelde capaciteiten te versterken, maar dat is niet altijd het geval. Hoe sterker een ledenorganisatie presteert voor een bepaalde kerncapaciteit, hoe hoger de score in het diagram.