PARTNERS VERSTERKEN via EMPOWERMENT EN REFLECTIE

SPIDER werd ontwikkeld om de boeren- en ondernemersorganisaties waar Trias mee samenwerkt beter te ondersteunen. Dankzij deze methode wordt op een systematische manier nagedacht over de capaciteiten en prestaties van onze partners. Zo stellen we vervolgens een plan van aanpak op om zes kerncapaciteiten te gaan verbeteren.

Wat is spider?

Dit is een gestructureerd proces waarmee onze partners:

  • de sterktes en zwaktes van hun organisatie leren identificeren
  • een consistent plan van aanpak kunnen opstellen
  • hun vooruitgang en prestaties kunnen meten
Pictogram for partners

Onze SPIDER-toolbox helpt organisaties om een zelfevaluatie te doen op zes vlakken:

1. Leiderschap & management
2. Service aan hun leden
3. Financiële gezondheid
4. Belangenbehartiging
5. Inclusieve organisatiecultuur
6. Veerkracht tegen klimaatverandering

SPIDER is bovendien een bottom-up en co-creatief proces waarbij we zowel de leiders als leden van onze partnerorganisaties betrekken. Zij nemen deel aan een serie workshop om een zelfevaluatie te doen, een plan van aanpak op te stellen enzovoort. Met gelijke inspraak voor iedereen.

Tijdens het proces wordt de vooruitgang van elke partner nauwkeurig in het oog gehouden.

hoe werkt het?

  • Nulmeting: leiders en leden van onze partner nemen delen aan een eerste workshop om een zelfdiagnose van hun organisatie te doen. Met ondersteuning van adviseurs van Trias brengen zij zo sterktes en zwaktes in kaart.
  • Strategische dialoog: op basis van de uitkomst van die eerste workshop legt het management van onze partner samen met Trias vast wat de prioriteiten van het proces zullen zijn.
  • Organisatie-ontwikkelingsplan: vervolgens bepaalt onze partner welke veranderingen ze binnen hun organisatie willen zien. En dat zowel intern als wat betreft dienstverlening naar hun leden. Met ondersteuning van Trias worden vervolgens een aantal activiteiten gepland en prestatie-indicatoren geselecteerd.
  • Operationeel plan: Eenmaal per jaar stelt onze partner een operationeel plan op, voert het uit en houdt de voortgang ervan in het oog.
  • Zelfevaluatie: tijdens een jaarlijkse workshop meet onze partner of alles loopt zoals gepland op basis van het operationeel plan, de prestatie-indicatoren en een tevredenheidsonderzoek bij de leden.

“De constante opvolging helpt enorm. Zo zitten we vaak samen om te kijken of we onze doelen hebben gehaald.
En we doen er alles aan om bij te sturen waar nodig.”

Salif Ouedraogo(UGPOS, Burkina Faso)
RS18369_160121GH379-lpr

Waarom werkt het?

Een participatieve aanpak
Een van de grootste troeven van SPIDER is de bottom-up en co-creatieve aanpak ervan. Vooral omdat zowel de leden als het management van onze partnerorganisatie deelnemen aan het proces.

Consistente begeleiding door Trias
Nog een succesfactor is de voortdurende ondersteuning van Trias en de aanwezigheid van door ons opgeleide begeleiders binnen de organisatie. Door de skills van het personeel een boost te geven, maken we het proces ook veel duurzamer.

Vaste evaluaties
Omdat het proces zo nauwkeurig wordt opgevolgd, motiveert dit ook de leden om zich hiervoor te blijven inzetten. Bovendien kan Trias de evolutie van onze partners goed in het oog houden en bijsturen waar nodig.

ONZE IMPACT

Sinds 2014 werkt Trias in de Filipijnen samen met boerenorganisatie LPMPC, oftewel de Labo Progressive Multi-Purpose Cooperative. Ook hier werd onze SPIDER-methode toegepast. Zo ondersteunden we hen op hun traject om een financieel stabiele en inclusieve coöperatie te worden.

En met resultaat! We zien dat tussen 2017 en 2021 het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur is gestegen van 42% naar 71%. Ook de vertegenwoordiging van kleinschalige boeren groeide van 28% tot 42%. Daarnaast stegen ook de totale inkomsten van de coöperatie van 14.602.292 PHP naar 18.557.282 PHP.